Český lékopis 1997

Sapo kalinus

N

Draselné mýdlo

Je to směs draselných solí vyšších mastných kyselin lněného oleje. Obsahuje 44,0 % až 48,0 vyšších mastných kyselin.

Příprava

Lini oleum 508,0 g
Kalii hydroxidum q.s
Ethanolum 96% 75,0g
Voda prostá oxidu uhličitého R  q.s.
Aqua purificata 206,0 g

Připraví se roztok hydroxidu draselného ve vodě prosté oxidu uhličitého R tak, aby obsahoval 40,0 % sloučeniny KOH. K 230,0 g tohoto roztoku se přimíchá lněný olej, ethanol 96% a čištěná voda. Směs se za mírného míchání zahřívá při 50 °C až 55 °C do vymizení olejových kapek (asi 2 h). Poté se teplá směs rozplní do vhodných obalů a ponechá se 24 h stát.

Vlastnosti

Nažloutlá až nahnědlá měkká hladká prosvítavá hygroskopická hmota slabého charakteristického pachu. Je snaďno rozpustné ve vodě a v lihu 96%, roztoky při protřepání pění.

Zkoušky totožnosti

  1. Číslo jodové (2.5.4). 90 až 110; stanoví se s 0,150 g zkoušeného přípravku ve směsi 5 ml kyseliny octové ledové R a 10 ml chloroformu R.

  2. Asi 1 g se rozpustí v 10 ml horké vody R a k ještě horkému roztoku se přidají 3 ml kyseliny chlorovodíkové RS; vznikne bílý zákal. Zahříváním na vodní lázni se tekutina vyjasní a na povrchu se oddělí olejovitá vrstva vyšších mastných kyselin.
  3. 0,5 g se rozpustí zahřátím v 5 ml vody R, přidá se 5 ml kyseliny octové zředěné RS a 2 min se třepe s 20 ml chloroformu R. Po oddělení vrstev se horní vrstva zfiltruje nebo odstřed'uje a bez přidání 1 ml kyseliny octové zředěné RS vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,00 g se rozpustí za opatrného míchání ve 20 ml lihu 96% R, předem zneutralizovaného za použití 1 ml fenolftaleinu RS a hydroxidu sodného 0,05 mol/l RS do slabě růžového zbarvení.

Látky nerozpustné v lihu. Roztok S se zfiltruje zváženým skleněným filtrem (16). Filtrát se použije ke zkoušce Kysele nebo zásadně reagující látky. Zbytek na filtru se promyje po částech, vždy s 10 ml horkého lihu 96% R a vysuší se v sušárně při 100 °C až 105 °C; zbytek váží nejvýše 10 mg.

Kysele nebo zásadně reagující látky. Filtrát ze zkoušky Látky nerozpustné v lihu je bud' červeně zbarven, nebo je bezbarvý. V případě, že je zbarven červeně, se 10,0 ml filtrátu odbarví přidáním nejvýše 1,0 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS, a v případě, že je bezbarvý, se 10,0 ml zbarví slabě růžově přidáním nejvýše 0,3 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Stanovení obsahu

2,500 g se rozpustí v 50 ml vody R, přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS a po promíchání se zahřívá na vodní lázni do vyjasnění horní vrstvy. Ještě teplá směs se kvantitativně převede do dělicí nálevky a po vychladnutí se třikrát vytřepe 10 ml etheru petrolejového R. Spojené petroletherové fáze se promyjí dvakrát 5 ml vody R, suší se protřepáním asi s 3 g síranu sodného bezvodého R a za 30 min se zfiltrují přes vatu do předem zvážené odpařovací misky. Po promytí dělicí nálevky a filtru dvakrát 5 ml etheru petrolejového R se spojené filtráty odpaří na vodní lázni do sucha. Odparek se vysuší při 105 °C do konstantní hmotnosti a po vychladnutí v exsikátoru se zváží. Hmotnost zbytku přepočtená na 100 g zkoušeného přípravku udává obsah vyšších mastných kyselin.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněno před světlem.