Český lékopis 1997

Sirupus simplex

N

Prostý sirup

Je to koncentrovaný roztok sacharosy (C12H22O11, Mr 342,30).

Obsahuje 63 % až 65 % C12H22O11

Příprava

Saccharosum 640,0 g
Aqua purificata 360,0 g

Sacharosa se za stálého míchání rozpustí v čištěné vodě zahřáté na asi 80 °C a potom se krátce povaří. Pěna se odstraní a sirup se, je-li třeba, zfiltruje ještě za horka vhodným filtrem a plní se do suchých, podle potřeby vysterilizovaných nádob až po hrdlo a nádoby se ihned uzavřou.

Vlastnosti

Hustá čirá nebo slabě opalizující bezbarvá nebo nejvýše slabě nažloutlá až slabě nahnědlá tekutina sladké chuti.

Zkouška totožnosti

Ke 2,5 ml se po částech přidává 10 ml ethanolu R a protřepe se, směs se zfiltruje a zředí 10 ml vody R. K 2 ml filtrátu se přidá asi 0,05 g resorcinolu R, 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zahřívá se ve vodní lázni; tekutina se zbarví červeně (sacharosa).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Přípravek je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ŽS nebo H5 (2.2.2, Metoda II).

  Škrobový sirup. 10 ml zkoušeného přípravku a 10 ml vody R se povaří s aktivním uhlím R do odbarvení a zfiltruje se. K 1 ml bezbarvého filtrátu okyseleného 0,1 ml kyseliny chlorovodíkové RS se přidá 10 ml ethanolu R; filtrát se nezakalí ani po silném protřepání.

  Redukující cukry. Ke 3 ml se přidají 2 ml vínanu mědňatého RS; do 5 min se tekutina zbarví nejvýše zeleně.

  Stanovení obsahu

  Změří se index lomu n20D (2.2.6) a z následující tabulky se odečte obsah sacharosy v procentech.

  Tab. 1. Vztah koncentrace a indexu lomu vodných roztoků sacharosy při 20 °C

  Sacharosa
  %
  Index lomu
  n20D
  Sacharosa
  %
  Index lomu
  n20D
  60 1,4418 66 1,4555
  61 1,4441 67 1,4579
  62 1,4464 68 1,4603
  63 1,4486 69 1,4627
  64 1,4509 70 1,4651
  65 1,4532 71 1,4676

  Uchovávání

  Ve zcela naplněných a dobře uzavřených obalech, v chladnu a chráněn před světlem.