Český lékopis 1997

Solutio Castellani sine fuchsino

N

Castellanův roztok bez fuchsinu

Synonymum. Castellani solutio sine fuchsino

Je to roztok kyseliny borité (H3BO3, Mr 61,83), fenolu (C6H6O Mr 94,11) a resorcinolu (C6H602, Mr 110,11) ve směsi acetonu, ethanolu a čištěné vody.

Obsahuje 0,74 % až 0,86 % H3BO3, 3,3 % až 3,9 % C6H6O a 7,74 % až 8,56 % C6H6O2.

Příprava

Acidum boricum  0,80 g
Phenolum  3,60 g
Resorcinolum  8,00 g
Acetonum  4,00 g
Ethanolum 96% (Y/V)  7,40 g
Aqua purifcata 76,20

Fenol a resorcinol se rozpustí ve směsi borité v čištěné vodě a tekutina se zfiltruje.

Vlastnosti

Čirá téměř bezbarvá až slabě hnědožlutá nebo slabě červená tekutina fenolového pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. Ke 3 ml se přidá v porcelánové misce 10 ml methanolu R, promíchá se a zapálí; hoří zeleným plamenem, zvláště na okrajích (kyselina boritá).

  2. 5 ml se smíchá s 1 ml kyseliny chlorovodíkové 10% RS. Ze směsi se oddestiluje několik kapek destilátu, který má charakteristický pach po fenolu. 0,1 ml destilátu se smíchá s 0,1 ml formaldehydu v kyselině sírové RS; vznikne červenofialové zbarvení (fenol).
  3. K 0,1 ml se přidaj í 2 ml vody R, 0,1 ml hydroxidu sodného zředěného RS a 0,15 ml chloroformu R. Zahřátím se roztok zbarví oranžovočerveně, po přidání 0,25 ml kyseliny chlorovodíkové 10% RS přejde zbarvení ve žluté (resorcinol).
  4. 10 ml se smíchá s 10 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a protřepe se s 10 ml chloroformu R. Chloroformová vrstva se přefiltruje přes filtr se síranem sodným bezvodým R a použije se rovněž ke zkoušce E. Ke 3 ml chloroformového výtřepku se přidá 0,5 ml hydroxidu sodného zředěného RS a 0,2 ml čerstvě připraveného roztoku nitroprussidu sodného R (50 g/l). Po promíchání se ihned okyselí 0,5 ml kyseliny octové ledové R; vodná fáze se zbarví červeně (aceton).
  5. 5 ml chloroformového výtřepku ze zkoušky D se smíchá v baňce s 2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 0,2 ml dichromanu draselného RS. Po promíchání a tříminutovém zahřívání na vodní lázni se vodná vrstva zbarví zeleně a vyvíjí se charakteristický pach acetaldehydu (ethanol).

Stanovení obsahu

Kyselina boritá. 12,00 g se zředí vodou R na 40 ml a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (skleněná a nasycená kalomelová elektroda; spotřeba je menší než 1,0 ml). K roztoku se přidá 8 g sorbitolu R a titruje se dále stejným odměrným roztokem za potenciometrické indikace bodu ekvivalence s tím, že v okolí bodu ekvivalence se odměrný roztok přidává po 0,20 ml. Spotřeba nalezená při druhé titraci se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 6,183 mg H3BO3.

Resorcinol. 0,400 g se zředí v kádince 5 ml vody R a odpaří se na vodní lázni na polovinu až třetinu výchozího objemu. Přidá se 25,0 ml hydroxidu sodného zředěného RS, promíchá se a titruje se jodem 0,05 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (platinová a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml jodu 0,05 mol/l l~S odpovídá 1,835 mg C6H6O2.

Fenol. 2,000 g se zředí v odměrné baňce na 100 ml vodou R, doplní se jí po značku a promíchá se. K 10 ml tohoto roztoku se přidá v 250ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou 25,0 ml bromičnanu draselného 0,0167 mol/l VS, 1,5 g bromidu draselného R a 20,0 ml kyseliny sírové zředěné RS. Baňka se ihned uzavře, její obsah se dobře promíchá a nechá se za občasného protřepání 15 min stát na tmavém místě. Poté se rychle přidají 2 g jodidu draselného R, promíchá se a směs se nechá stát za občasného protřepání 10 min na tmavém místě. Po přidání 2 ml škrobu RS se retitruje thiosíranem sodným 0,1 mol/l 0S do odbarvení.

1 ml bromičnanu draselného 0,0167 mol/l VS odpovídá 1,569 mg C6H6O. Obsah fenolu v procentech se vypočítá podle vzorce:

[1,569 · (25 - B)] - 0,855 ·A · C ,
C

v němž značí:

A - obsah resorcinolu v procentech,
B -spotřebu thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS,
C - navážku vzorku v gramech.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

Označování

Viz článek Liquida ad usum dermicum.

Vydávání

Bez lékařského předpisu se nevydává.