Český lékopis 1997

Solutio Jarisch

N

Jarischův roztok

Je to roztok kyseliny borité (H3BO3, Mr 61,83) a glycerolu (C3H8O3, Mr 92,09). Obsahuje 1,85 % až 2,15 % H3BO3 a 3,16 % až 3,68 % C3HgO3.

Příprava

Acidum boricum 20,0 g
Glycerolum 85% 40,0 g
Aqua purificata 940,0 g

Kyselina boritá se rozpustí ve vroucí čištěné vodě. Po vychladnutí se přidá glycerol SS%, doplní se čištěnou vodou do 1000,0 g a zfiltruje se. K protimikrobnímu zajištění lze použít vhodné konzervační látky, např. místo čištěné vody použít konzervační vodu (Aqua conservans).

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina, která papír lakmusový modrý R barví červeně.

Zkoušky totožnosti

  1. 5 ml se zahustí na porcelánové misce na vodní lázni, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R a přidá se 0,5 ml kyseliny sírové R. Zapálený roztok hoří plamenem, který je zejména na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá).

  2. 1 ml se smíchá s 1 ml kyseliny dusičné R a tekutina se převrství 1 ml dichromanu draselného RS; na rozhraní obou vrstev vznikne fialově modrý prstenec (glycerol).
  3. 3 ml se na vodní lázni zahřejí s 1 ml zkoumadla Millonova R; jsou-li ve zkoušeném přípravku přítomny parabeny, vznikne červené zbarvení.

Stanovení obsahu

Kyselina boritá. 5,500 g se smíchá s roztokem 2 g sorbitolu R v 15 ml vody R předem zneutralizovaným hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS na 0,5 ml modři thymolové RS do zeleného zbarvení. Titruje se odměrným roztokem hydroxidu sodného 0,1 mol/l 0S do stejného zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 6,183 mg H3BO3.

Glycerol. 5,000 g se v baňce se zabroušenou zátkou smíchá s 50 ml vody R, přidá se 0,4 ml červeně bromkresolovéRS a tekutina se zneutralizuje hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do fialového zbarvení. Potom se přidá 1,5 g jodistanu sodného R, baňka se uzavře a její obsah se občas promíchá. 5 min po rozpuštění jodistanu sodného se přidá 1,5 ml propylenglykolu R a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do fialového zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/I VS odpovídá 9,209 mg C3H8O3.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Označování

V označení na obalu se uvedou názvy použitých protimikrobních konzervačních látek.