Český lékopis 1997

Spiritus saponis kalini

N

Líh s draselným mýdlem

Je to lihový roztok draselných solí vyšších mastných kyselin lněného oleje s přísadou levandulové silice.

Obsahuje nejméně 32,0 % vyšších mastných kyselin a nejméně 28,0 % ethanolu.

Příprava

Kalii hydroxidum 80,0 g
Lini oleum 350,0 g
Ethanolum 96% (U/h) 300,0 g
Aqua purificata 260,0 g
Lavandulae etheroleum 10,0 g

Hydroxid draselný se rozpustí ve 120 ml čištěné vody, přidá se lněný olej a 100 g ethanolu 96% a v uzavřené nádobě se občas protřepáná do úplného vyjasnění tekutiny. Pak se přidá zbylé množství vody a roztok levandulové silice ve zbylém množství ethanolu a promíchá se.

Vlastnosti

Téměř čirá žlutohnědá tekutina charakteristického levandulového pachu. Dá se smíchat s vodou a lihem 96% v jakémkoliv poměru. Po zředění vodou a po protřepání silně pění.

Zkoušky totožnosti

  1. 2 ml se zahřívají s 5 ml vody R na vodní lázni do vytěkání ethanolu. Pak se přidá 5 ml kyseliny sírové zředěné RS; na povrchu tekutiny se shromažďují olejovité kapky (mýdlo).

  2. Směs ze zkoušky A se po ochlazení zfiltruje navlhčeným filtrem. Filtrát vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Hustota (2.2. S). ρ2o = 0,960 g/cm3 až 0,970 g/cm3.

Úplné zmýdelnění. 2 ml se smíchají s 10 ml vody R; vzniklý roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze I (2.2.1) a při třepání silně pění.

Zásaditě reagující látky. K 5 ml se přidá 0,1 ml fenolftaleinuRS; tekutina se zbarví slabě červeně. Přidáním nejvýše 0,30 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS se roztok odbarví.

Stanovení obsahu

Vyšší mastné kyseliny. 2,500 g se zahřívá na vodní lázni do vytěkání ethanolu. Zbytek se rozpustí ve 25 ml horké vody R, přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS a po promíchání se zahřívá na vodní lázni do vyjasnění obou vrstev. Ještě teplá směs se kvantitativně převede do dělicí nálevky a po vychladnutí se dvakrát vytřepe 25 ml etheru petrolejového R. Spojené petroletherové fáze se promyjí dvakrát 5 ml vody R, vysuší se protřepáním asi s 1 g síranu sodného bezvodého R a za 30 min se zfiltrují malým filtrem do předem zvážené odpařovací misky. Po promytí dělicí nálevky a filtru dvakrát 5 ml etheru petrolejového R se spojené petroletherové fáze odpaří na vodní lázni do sucha. Odparek se suší při 105 °C do konstantní hmotnosti a po vychladnutí v exsikátoru se zváží. Hmotnost zbytku přepočtená na 100 g zkoušeného přípravku udává obsah vyšších mastných kyselin.

Ethanol. Provede se stanovení obsahu ethanolu v tekutých přípravcích (2.9.10). Jestliže při destilaci tekutina silně pění, přidají se 2 ml až 3 ml kyseliny fosforečné R.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.