Český lékopis 1997

Sulfuris pasta 50%

N

Sírová pasta 50%

Je to pasta se sírou (S, Ar 32,07) ve směsi tekutého parafinu a vazelíny.

Obsahuje 47,5 % až 52,5 % síry.

Příprava

Sulfur ad usum externum 50,0 g
Paraffinum liquidum 10,0 g
Vaselinum flavum 40,0 g

Síra pro zevní použití, tekutý parafin a 20 g žluté vazelíny poloroztavené na vodní lázni se rozetřou a poté se přimíchá zbytek žluté vazelíny. Homogenizuje se na trojválci.

Vlastnosti

Žlutá stejnorodá pasta. Ve vodě se nerozpouští ani se do ní nedá voda vmíchat.

Zkouška totožnosti

0,5 g se promíchá s 5 ml acetonu R a přidá se 0,5 ml hydroxidu sodného 4 mol/l RS; vznikne zelenomodré až modrozelené zbarvení (síra).

Stanovení obsahu

0,100 g se v 500ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou protřepává s 15 ml chloroformu R do rozpu~tění pastového základu i síry. Potom se přidá 20 ml roztoku sřřičitanu sodného R (100 g/l), promíchá se, přidá se 30 ml lihu 96% R, znovu se promíchá a nechá se stát 10 min za občasného promíchání. Přidá se 10 ml formaldehydu R a nechá se 5 min stát za občasného promíchání. Pak se přidá 10 ml kyseliny octové RS, 250 ml vody R, 5 ml škrobu RS a titruje se jodem O, OS mol/l 0S za intenzívního protřepávání do vzniku slabě fialového zbarvení chloroformové vrstvy. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 3,207 mg síry.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

V chladnu, chráněna před světlem.