Český lékopis 1997

Sulfuris pasta composita

N

Složená pasta se sírou

Synonymum. Pasta Sulfuris composita

Je to pasta se sírou (S, Ar32,07) a uhličitanem draselným (K2CO3, Mr 138,21) ve směsi vazelíny a draselného mýdla.

Obsahuje 19,0 % až 21,0 % síry.

Příprava

Sulfur ad usum externum 200,0 g
Kalii carbonas 100,0 g
Sapo kalinus 150,0 g
Vaselinum flavum 550,0 g

Síra pro zevní použití a uhličitan draselný se smíchají. Směs se nejprve smíchá s draselným mýdlem a potom se postupně přimíchává vazelína.

Vlastnosti

Žlutá stejnorodá pasta, vodou nesmývatelná.

Zkoušky totožnosti

  1. V porcelánovém kelímku se opatrně spálí asi 3 g zkoušeného přípravku. Pasta uhelnatí a zapálena hoří modrým plamenem za vzniku charakteristicky páchnoucího oxidu siřičitého (síra). Zbytek se použije ke zkoušce B.

  2. Vyžíhaný a vychladlý popel ze zkoušky A se vylouží 3 ml teplé vody R. Tekutina se zfiltruje a k filtrátu se přidají 2 ml roztoku kyseliny vinné R (200 g/l) a 0,2 ml roztoku octanu sodného R (100 g/l); po chvíli se vylučuje bílá krystalická sraženina, rozpustná ve zředěných minerálních kyselinách, roztocích hydroxidů, uhličitanů a v amoniaku zředěném RSl. Vylučování sraženiny se urychlí třením skleněnou tyčinkou o stěnu nádoby (draslík).
  3. 1 g se zahřeje s 5 ml vody R do rozpuštění pastového základu. Tekutina silně pění (mýdlo). Použije se ke zkoušce D.
  4. Tekutina ze zkoušky C se ochladí a zfiltruje, filtrát barví plamen fialově. Přidá-li se k filtrátu 1 ml kyseliny dusičné zředěné RS, roztok šumí unikajícím oxidem uhličitým (uhličitany).

Stanovení obsahu

Síra. 0,100 g se ve 250ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou protřepává s 5 ml chloroformu R do rozpuštění pastového základu. Potom se přidá 50 ml lihu 96% R a 12 ml roztoku siřičitanu sodného R (100 g/l) a míchá se do rozpuštění síry. Přidá se 10 ml formaldehydu R a nechá se 10 min stát. Potom se okyselí 10 ml kyseliny octové RS, přidá se 150 ml vody R, 3 ml škrobu RS a titruje se jodem 0, 05 mol/l VS do modrého zbarvení.

1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 3,207 mg síry.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.