Český lékopis 1997

Sulfuris suspensio

N

Suspenze síry

Synonymum. Sulfuris suspensio spirituosa Hebrae

Je to Suspenze síry (S, Ar 32,07) ve směsi etheru a lihu.

Obsahuje 8,4 % až 9,8 % síry.

Příprava

Sulfur ad usum externum 10,0 g
Ether solvens 50,0 g
Ethanolum 60% 50,0 g

Ether a ethanol 60% se smíchají, přidá se síra pro zevní použití a silně se protřepe. Připravuje se v čas potřeby.

Vlastnosti

Bezbarvá tekutina charakteristického pachu, obsahuje světle žlutý sediment.

Zkoušky totožnosti

  1. Asi 1 mg sedimentu ze stanovení obsahu síry se rozpustí zahřátím ve 2 ml pyridinu R, přidají se 0,2 ml hydrogenuhličitanu sodného RS a povaří se; roztok se zbarví modře nebo zeleně (síra).

  2. Sediment zapálený za přítomnosti vzduchu hoří modrým plamenem za vzniku charakteristicky páchnoucího oxidu siřičitého, který barví navlhčený papír lakmusový modrý R červeně (síra).
  3. 1 ml filtrátu ze stanovení obsahu síry se smíchá s 1 ml vody R a opatrně se zahřeje na 40 °C. Potom se přidá 1 ml roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l RS a 2 ml jodu 0,05 mol/l RS; vznikne žlutá sraženina a je cítit pach jodoformu (ethanol).

Stanovení obsahu

Síra. 100,0 g Suspenze se rychle zfiltruje předem vysušeným a zváženým filtračním kelímkem S3 a čirý filtrát se uschová ke zkoušce totožnosti C a ke stanovení obsahu etheru a ethanolu. Sediment zachycený na filtru se čtyřikrát promyje 5 ml etheru R, vysuší se při 60 °C do konstantní hmotnosti. Z hmotnosti zbytku na filtru se vypočítá obsah síry. Vysušený sediment se použije ke zkouškám totožnosti A a B.

Ether a ethanol. 5,00 ml filtrátu ze stanovení obsahu síry se protřepe v odměrném válci se zabroušenou zátkou s 5,0 ml roztoku octanu draselného R (330 g/l) a nechá se oddělit; objem horní vrstvy je v rozmezí 2,9 ml až 3,5 ml.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, v chladnu, chráněna před světlem.

Vydávání

Předepíše-li lékař Spiritus Hebrae, vydává se Sulfuris suspensio.

Označování

V označení na obalu se uvede:

Před použitím zatřepat. Hořlavina.