Český lékopis 1997

Unguentum constituens pro antibioticis

N

Masťový základ pro antibiotika

Je to masťový základ emulgující vodu.

Příprava

Adeps lanae 10,0 g
Paraffmum liquidum 10,0 g
Vaselinum flavum 80,0 g

Tuk z ovčí vlny, tekutý parafin a žlutá vazelína se roztaví a promíchají. Tavenina se za tepla zfiltruje přes hydrofilní gázu a sterilizuje se v proudu horkého vzduchu (5.1.1) 90 min při 140 °C.

Vlastnosti

Měkká žlutá stejnorodá mast slabého charakteristického pachu. Dá se do ní vmíchat omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g masti se míchá v kádince s 5 ml chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Zkoušená mast se ve vodě nerozpouští, v chloroformu se téměř rozpustí. Zakalený chloroformový roztok se použije ve zkoušce C (hydrofobní mast).

  2. Do 5 g se po částech vmíchá 5 g vody R; vznikne stejnorodá emulze (emulgující mast).
  3. K zakalenému chloroformovému roztoku ze zkoušky A se přidá 1 ml acetanhydridu R, 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; vznikne sytě zelené zbarvení (cholesterol).
  4. 2 g se promíchají s 0,2 g síry R a silně se zahřejí; uvolňuje se pach sirovodíku (tekutý parafin).

Zkoušky na čistotu

Teplota tání (2.2.15). 37 °C až 50 °C.

Číslo peroxidové (2.5. S). Nejvýše 3,0. Navážka se rozpustí ve 20 ml chloroformu R a teprve potom se přidá 30 ml kyseliny octové bezvodé R.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

V chladnu a chráněn před světlem.

Vydávání

Po otevření obalu se masťový základ spotřebuje do 48 h. Použije se jen k přípravě mastí s bacitracinem, erythromycinem, oxytetracyklinem a tetracyklinem.