Český lékopis 1997

Unguentum emulsificans nonionicum

N

Emulgující neiontová mast

Je to mast emulgující vodu s neiontovým emulgátorem.

Příprava

Polysorbatum 60 100,0 g
Alcohol cetylstearylicus 300,0 g
Paraffinum liquidum 100,0 g
Vaselinum album 500,0 g

Polysorbát 60, cetylstearylalkohol, tekutý parafin a bílá vazelína se roztaví a míchají se do vychladnutí.

Vlastnosti

Bílá mast slabého charakteristického pachu. Dá se do ní vmíchat voda.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g masti se míchá v kádince s 5 g chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 g vody R. Zkoušená mast se rozpouští v chloroformu, ve vodě se nerozpouští (hydrofobní mast).

  2. 3 g se v porcelánové misce roztaví, přidá se 7 ml vody R teplé 70 °C a míchá se do vychladnutí; vznikne krém. Po přimíchání dalších 15 ml vody R; vznikne stejnorodá emulze typu o/v (emulgující mast).
  3. 0,1 g se rozpustí ve 2 ml chloroformu R a protřepe se s 2 ml směsi stejných objemových dílů thiokyanatanu amonného RS a roztoku dusičnanu kobaltnatého R (100 g/l); chloroformová vrstva se zbarví modře (sorbimakrogol).

Zkoušky na čistotu

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené masti.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.