Český lékopis 1997

Unguentum molle

N

Měkká mast

Je to mast emulgující vodu.

Příprava

Adeps lanae 32,5 g
Paraffmum liquidum 7,5 g
Vaselinum flavum 50,0 g
Aqua purificata 10,0 g

Tuk z ovčí vlny, tekutý parafin a žlutá vazelína se roztaví a promísí se na vodní lázni, přidá se čištěná voda předem zahřátá na 70 °C a míchá se do vychladnutí. Potom se přimíchá voda do 100,0 g a po 12 h se znovu promísí.

Vlastnosti

Měkká světle žlutá stejnorodá mast slabého charakteristického pachu. Dá se do ní vmíchat omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g masti se míchá v kádince s 5 ml chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Zkoušená mast se ve vodě nerozpouští, v chloroformu se téměř rozpustí. Zakalený chloroformový roztok se použije ve zkoušce C (hydrofobní mast).
  2. Do 5 g se po částech vmíchá 5 g vody R; vznikne stejnorodá emulze (emulgující mast).
  3. K zakalenému chloroformovému roztoku ze zkoušky A se přidá 1 ml acetanhydridu R, 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; vznikne sytě zelené zbarvení (cholesterol).
  4. 2 g se promíchají s 0,2 g síry R a silně se zahřejí; uvolňuje se pach sirovodíku (tekutý parafin).

Zkouška na čistotu

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 3,0. Navážka se rozpustí ve 20 ml chloroformu R a teprve potom se přidá 30 ml kyseliny octové bezvodé R.

Uchovávání

Viz článek Unguentum.
V chladnu a chráněna před světlem.

Vydávání

Před použitím nebo výdejem se promísí.