Český lékopis 1997

Zinci oxidi gelatina mollis

N

Měkká zinková želatina

Synonymum. Gelatina zinci oxydati mollis

Je to želatinový glycerogel s oxidem zinečnatým (ZnO, Mr 81,38).

Obsahuje 9,0 % až 11,0 % ZnO, 32,0 % až 36,0 % glycerolu (C3H803, Mr 92,09) a 35,0 % až 43,0 % vody.

Příprava

Zinci oxidem (125) 100,0 g
Glycerolum 85% 400,0 g
Gelatina 150,0 g
Aqua conservans 350,0 g

Želatina se stejnoměrně provlhčí konzervační vodou, nechá se 15 min bobtnat a potom se zahřívá na vodní lázni při teplotě nejvýše 65 °C, až se želatina rozpustí. Vypařená voda se nahradí teplou čištěnou vodou a k roztoku želatiny se zvolna přimíchá důkladně rozetřená směs oxidu zinečnatého s glycerolem 85%.Ještě teplá směs se plní do vhodných obalů.

Vlastnosti

Bílá rosolovitá hmota, při zahřátí taje.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se za tepla protřepe s 5 ml kyseliny chlorovodíkové 10% RS, přidá se 5 ml vody R a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje zkoušce na zinek (2.3.1).

  2. 0,2 g se smíchá s 10 ml horké vody R. Ke 2 ml směsi se přidá 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 10% RS a chroman draselný RS; vznikne oranžově žlutá sraženina (želatina).

Stanovení obsahu

Oxid zinečnatý. 1,000 g se odváží do 250ml baňky, přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS, do hrdla baňky se vloží malá nálevka a krátce se povaří. Potom se přidá 100 ml vody R a provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11).

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 8,13 8 mg ZnO.

Glycerol. 0,3000 g se smíchá v baňce se zabroušenou zátkou s 20 ml teplé vody R, přidá se 0,1 ml červeně fenolové RS a po kapkách hydroxid sodný 0,1 mol/l VS do vzniku fialově červeného zbarvení. Potom se přidá 1,5 g jodistanu sodného R, baňka se uzavře, směs se krouživým pohybem občas promíchává a po rozpuštění jodistanu sodného se tekutina nechá ještě 5 min stát. Pak se přidá 1,5 ml propylenglykolu R, promíchá se a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l 0,  VS do fialově červeného zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje s výsledkem slepé zkoušky.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 9,209 mg C3H803.

Voda. Stanoví se způsobem uvedeným v článku Stanovení vody destilací (2.2.13).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Označování

V označení na obalu se uvedou názvy použitých protimikrobních přísad.