Český lékopis 1997

6.2.3 Radiofarmaceutické pripravky - tabulka radionuklidy

2000

Tabulka fyzikálních charakteristik radionuklidů obsažených v lékopise

RadionuklidPoločas přeměny
d - den
r - rok
Emise elektronůEmise fotonů
druhenergie
(MeV)
počet částic
na 100 přeměn
druhenergie
(MeV)
počet částic
na 100 přeměn
Cesium-137 [137Cs]
v rovnováze s baryem-137m
[137mBa]
30,2 r
[137mBa: 2,55 min]
eA
 
ec
 
b-
0,004
0,026
0,624
0,656
0,660
0,511a
1,173a
7,8
0,8
8
1,4
0,4
94,6
5,2
rtg
 
 
g
0,005
 
0,032-0,037
0,661
1
 
7
85,4
Fosfor-32
[32P]
14,3 db1,71a100   
Galium-66
[66Ga]
9,4 he
 
 
b+
0,001
0,008
 
0,361a
0,720-0,820a
0,924a
1,780a
4,153a
56
21
 
1
1,1
4,1
0,4
50
rtg
 
g
0,001
0,008-0010
0,511
0,834
1,039
1,333
1,918
2,190
2,422
2,752
4,295
0,3
19
113b
6
38
1,3
2,2
5,8
2
23,5
3,5
Galium-67
[67Ga]
3,26 de
 
ec
0,001
A0,007-0,010
0,081-0,084
0,090-0,093
0,175
169
60
27
6
0,4
rtg
 
g
0,001
0,008-0,010
0,091-0,093
0,185
0,209
0,300
0,394
0,494
0,888
1
55
38,5
22
2,4
16,5
4,5
0,09
0,4
Chrom-51
[51Cr]
27,7 de0,0004
0,004
144
67
rtg
 
g
0,0005
0,005
0,320
0,33
22,3
9,83
Indium-111
[111In]
2,8 de
 
ec
0,002-0,004
0,018-0,027
0,145
0,167-0,171
0,219
0,241-0,245
101
16
7,9
1,2
4,9
0,9
rtg
 
g
0,003-0,004
0,023-0,028
0,171
0,245
6,3
82,4
90,9
94,2
Indium-114m
[114mIn]
 
Indium-114
[114In]
49,5 d
 
 
(114In: 72 s)
eA b-ac1,9995rtg
 
 
g
0,023-0,028
 
 
0,190
0,558
0,725
40
 
 
17,7
4,6
4,6
Jod-123
[123I]
13,2 he0,002-0,005
A0,021-0,031
0,127
0,154
0,158
98
12
13,6
1,8
0,4
rtg
 
g
0,003-0,005
0,027-0,032
0,159
0,346
0,440
0,505
0,529
0,538
8
87
83,4
0,1
0,4
0,3
1,4
0,4
Jod-124
[124I]
4,2 de
ec
 
 
b+
0,003
0,023
0,571
 
0,810
1,532
2,135
64
8
0,3
 
0,3
11,3
11,3
rtg
 
g
0,0004
0,027-0,031
0,511
0,606
0,723
1,325
1,376
1,509
1,691
6
59
46b
61
10
1,5
1,7
3
10,5
Jod-125
[125I]
60,1 de + ea0,002-0,005
0,021-0,035
236
33
rtg
 
 
g
0,003-0,005
0,027
0,031
0,035
15
114
25
6,7
Jod-126
[126I]
13,0 de
 
ec
 
b-
 
 
b+
0,003
0,022
0,354
0,634
0,371a
0,862a
1,251a
1,134a
43,5
5,7
0,5
0,1
3,6
32
8
3,3
rtg
 
g
0,004
0,027-0,031
0,388
 
0,491
0,511
0,666
0,754
0,880
1,420
4,3
40
34
 
2,9
6,7b
33
4,2
0,8
0,3
Jod-131
[131I]
8,04 de
 
ec
 
 
 
 
b-
0,003
0,025
0,045
0,075-0,079
0,250
0,330
1,359
0,248a
0,334a
0,606a
0,807a
5,1
0,6
3,5
0,6
0,25
1,5
0,25
2,1
0,6
7,4
89,4
0,4
rtg
 
g
0,004
0,029-0,034
0,080
0,284
0,365
0,637
0,722
0,6
5
2,6
6,1
81,2
7,3
1,8
Kobalt-57
[57Co]
271 de
eA + ec
 
ec
0,0007
0,005-0,007
 
0,014
0,115
0,129
249
175
 
8,9
1,9
1,4
rtg
 
g
0,0007
0,007
0,014
0,122
0,136
0,692
0,8
56
9,5
85,6
10,6
0,16
Kobalt-58
[58Co]
70,8 de
 
b+
0,0007
0,006
0,475a
117
49,4
15
rtg
 
g
0,0007
0,006
0,511
0,511
0,864
1,675
0,4
26,2
30b
99,4
0,7
0,5
Kobalt-60
[60Co]
5,27 rb0,318a99,9g1,173
1,332
99,9
100
Krypton-85
[85Kr]
10,7 rb0,173a
0,687a
0,43
99,57
g0,5140,43
Molybden-99
[99Mo]
v rovnováze s Techneciem-99m
[99mTc]
66,0 he + eA
ec
 
 
b-
0,002
0,015-0,020
0,119-0,121
0,137-0,140
0,436a
0,848a
1,214a
110
7
9,5
1,5
16,6
1,2
82
rtg
g
0,002
0,018-0,021
0,140
0,181
0,366
0,740
0,778
0,823
0,7
14
91
6
1,2
12,3
4,4
0,13
Olovo-201
[201Pb]
9,4 he, eA(*)(*)rtg
 
g
0,070-0,073
0,083
0,130
0,331
0,361
0,406
0,585
0,692
0,767
0,826
0,908
0,946
68
19
1,3
79
9,9
2,0
3,5
2,7
3,3
2,3
6
7,5
Olovo-203
[203Pb]
2,17 de
 
ec
0,008
0,055
0,194
0,316
54
3
13
0,5
rtg
 
 
g
0,010
0,070-0,073
0,083
0,279
0,401
0,681
36
68
19
80
3,4
0,7
Rtuť-197m
[197mHg]
23,8 he
eA + ec
ec
0,005-0,014
0,050-0,080
0,116-0,130
0,150
0,161
0,198
75
36
50
51
21
1,6
rtg
 
g
0,008-0,015
0,067-0,083
0,130
0,134
0,164
0,279
44
40,5
0,23
34
0,32
5,1
Rtuť-197
[197Hg]
64,1 de
eA + ec
0,005-0,014
0,050-0,080
91
84
rtg
 
g
0,008-0,017
0,067-0,083
0,077
0,191
0,269
52
73
18,9
0,57
0,05
Rtuť-203
[203Hg]
46,8 de
 
ec
 
b-
A0,005-0,015
0,055-0,085
0,194
0,264
0,276
0,212a
9,3
0,44
13,4
3,9
1,2
100
rtg
 
g
0,009-0,015
0,0701-0,085
0,279
5,4
13
81,4
Ruthenium-103
[103Ru]
v rovnováze s Rhodie-103m
[103mRh]
39,3 d
(103mRh: 56,1 min)
eA
eA + ec
ec
 
 
 
 
b-
0,002
0,017
0,036-0,039
 
 
 
 
0,112
0,225
0,722
77
11
91
 
 
 
 
6,4
87
6
rtg
 
g
0,003
0,020-023
0,053
0,295
0,444
0,497
0,557
0,610
4
7,7
0,4
0,3
0,4
89,7
0,8
5,6
Selen-75
[75Se]
118,5 de
 
ec
0,001
0,009
0,013
0,023
0,054
0,085
0,095
0,109
0,124
0,134
0,253
0,268
136
44
4,3
1,0
0,4
2,7
0,4
0,7
1,6
0,2
0,4
0,2
rtg
 
g
0,001
0,011
0,066
0,097
0,121
0,136
0,199
0,265
0,280
0,304
0,401
1
57
1
3,5
17,7
61
1,5
59,4
25,2
1,3
11,3
Stroncium-89
[89Sr]
50,5 db1,492a100   
Stroncium-90
[90Sr]
29,1 rb0,546a100   
Stroncium-90/Yttrium-90
[90Sr/90Y]
29,1 r
(90Y: 64,0 h)
b-0,546a
2,284a
100
100
   
Technecium-99m
[99mTc]
6,02 he + eA
eA
0,002
0,015-0,020
0,119-0,121
0,137-0,140
110
2,1
9,5
1,5
rtg
 
 
g
0,002
0,018-0,021
 
0,140
0,5
7,2
 
89,3
Technecium-99
[99Tc]
2,14.105 rb-0,29a100   
Thallium-200
[200Tl]
1,09 de(*)(*)rtg
g
0,069-0,070
0,080-0,083
0,368
0,579
0,661
0,828
1,206
1,226
1,274
1,363
1,515
66
19
88,4
14
2,3
11
2
30,0
3,4
3,3
3,5
4,1
Thallium-201
[201Tl]
3,05 de
ec
eA + ec
 
ec
0,005-0,015
0,015-0,020
0,027-0,032
0,052-0,085
0,120-0,123
0,132-0,135
0,153-0,155
0,164-0,167
77
19
6,4
27,8
1,3
0,4
2,8
0,8
rtg
g
rtg
 
g
0,008-0,015
0,031-0,032
0,069-0,071
0,079-0,083
0,135
0,166-0,167
45
0,6
75
21
2,8
10,7
Thallium-202
[202Tl]
12,2 de(*)(*)rtg
g
0,069-0,071
0,080-0,083
0,440
65
19
95
Tritium
[3H]
12,3 rb0,019a100   
Xenon-131m
[131mXe]
11,9 de, ec0,003
0,025
0,129
0,158
0,163
26
6,8
61
28,6
8,2
rtg
 
 
g
0,004
 
0,030-0,034
0,164
3
 
54
1,92
Xenon-133
[133Xe]
5,29 de
ec
b
0,004
0,025
0,045
0,075
0,266a
0,346a
50
6
52
8,5
0,7
99,3
rtg
 
 
g
0,004
 
0,029-0,034
0,164
3
 
47
37
Xenon-133m
[133mXe]
2,19 de
 
ec
0,004
0,025
0,198
0,228
0,232
70
7,1
64
21
5
rtg
 
 
g
0,004
 
0,030-0,035
0,233
8
 
57
10,3
Zinek-65
[65Zn]
243,9 de
b-
0,001
0,007-0,010
0,330a
127
48
1,46
rtg
 
g
0,001
0,008-0,010
0,511
1,115
0,8
38,7
2,92b
50,75
Zlato-192
[198Au]
2,70 de
ec
 
 
b-
0,005-0,015
0,329
0,397
0,408
0,290a
0,966a
2,1
2,9
1
0,34
1
98,9
rtg
 
g
0,008-0,015
0,069-0,083
0,412
0,676
1,088
1,3
2,8
95,6
0,8
0,2
Zlato-199
[199Au]
3,14 de
eA + ec
ec
 
 
 
 
b-
0,005-0,015
0,035-0,054
0,075
0,125
0,144
0,155-0,158
0,193
0,245a
0,294a
0,435a
21
4,1
10,5
5,5
17,1
5,8
2
18,9
66,4
17,7
rtg
g
rtg
 
g
0,008-0,15
0,050
0,068-0,080
 
0,158
0,208
12,8
0,33
15,4
 
36,9
8,4

a maximální energie čásic b
b maximální počet fotonů na 100 přeměn odpovídající úplné anihilaci ve zdroji
eA Augerovy elektrony
ec konverzní elektrony
(*) Přesmé hodnoty nejsou dosud známy