Český lékopis 1997

Acidum boricum

Kyselina boritá

H3BO3 Mr 61,83 CAS 10043-35-3

Je to kyselina trihydrogenboritá. Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny H3BO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek, bezbarvé lesklé na omak mastné plátky nebo bílé krystalky. Je dobře rozpustná ve vodě a v lihu 96%, snadno rozpustná ve vroucí vodě a v glycerolu 85%.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 g se rozpustí za mírného zahřátí v 5 ml methanolu R, přidá se 0,1 ml kyseliny sírové R a roztok se zapálí. Plamen má zelený okraj.
  2. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je kyselý (2.2.4).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 3,3 g se rozpustí v 80 ml vroucí vody destilované R, ochladí se a zředí se vodou prostou oxidu uhličitého R připravenou z vody destilované R na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 3,8 až 4,8; měří se roztok S.

Rozpustnost v lihu. 1,0 g se rozpustí v 10 ml vroucího lihu 96% R. Roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Organické látky. Při silném zahřívání do tmavočerveného žáru neztmavne.

Sírany (2.4.13).

10 ml roztoku S se zředí na 15 ml vodou destilovanou R. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na Sírany (450 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (15 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 2,5 ml záklaďního roztoku olova (2µg Pb/ml) a 7,5 ml vody R.

Stanovení obsahu

1,000 g se rozpustí zahřátím ve 100 ml vody R obsahující 15 g mannitolu R a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0,5 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru do vzniku růžového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 61,8 mg H3BO3.