Český lékopis 1997

Acidum ursodeoxycholicum

1998

Kyselina ursodeoxycholová

C24H40O4 Mr 392,58 CAS 128-13-2

Je to kyselina 3a, 7β-dihydroxy-5β-cholan-24-ová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C24H40O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je velmi těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96%, těžce rozpustná v acetonu a v dichlormethanu.

Taje při asi 202 °C.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A.

Alternativní sestava zkoušek: B a C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem kyseliny ursodeoxycholové CRL. Měří se tablety s bromidem draselným R.
  2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) odpovídá polohou, barvou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).
  3. Asi 10 mg se rozpustí v 1 ml kyseliny sírové R, pňdá se 0,1 ml formaldehydu RS a nechá se 5 min stát. Pak se pňdá 5 ml vody R; vznikne zelenomodrá suspenze.

Zkoušky na čistotu

Specifická optická otáčivost (2.2.7) +58,0° až +62,0°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,500 g v ethanolu R a zředěním na 25,0 ml stejným rozpouštědlem.

Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.20 za použití vrstvy vhodného silikagelu.

Zkoušený roztok (a). 0,40 g se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 9) a zředí se jí na 10 ml.

Zkoušený roztok (b). 1 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí směsí objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 9) na 10 ml.

Porovnávací roztok (a). 40 mg kyseliny ursodeoxycholové CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 9) a zředí se jí na 10 ml.

Porovnávací roztok (b).20 mg kyseliny lithocholové CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 9) a zředí se jí na 10 ml. 2 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 100 ml.

Porovnávací roztok (c). 20 mg kyseliny chenodeoxycholové CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R { 1 + 9) a zředí se jí na 50 ml.

Porovnávací roztok (d). 20 mg kyseliny cholové CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 9) a zředí se jí na 100 ml.

Porovnávací roztok (e). 0,5 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí směsí objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 9) na 20 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 10 ml.

Porovnávací roztok (f). 10 mg kyseliny ursodeoxycholové CRL se rozpustí v porovnávacím roztoku (c) a zředí se jím na 25 ml.

Na vrstvu se nanese po 5 μl každého roztoku a vyvíjí se v nenasycené komoře směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R, acetonu R a dichlormethanu R (1 + 30 + 60) po dráze 15 cm. Vrstva se suší 10 min při 120 °C a ihned se postříká roztokem kyseliny fosfomolybdenové R (47,6 gn) ve směsi objemových dílů kyseliny sírové R a kyseliny octové ledové R {1 + 20) a zahřívá se při 120 °C do objevení modrých skvrn na světlejším pozadí. Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a): žádná skvrna odpovídající kyselině lithocholové není intenzívnější než hlavní skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %); žádná skvrna odpovídající kyselině chenodeoxycholové není intenzívnější než hlavní skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (1 %); žádná skvrna odpovídající kyselině cholové není intenzívnější než hlavní skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (0,5 %); žádná skvrna, kromě hlavní skvrny a skvrn odpovídajících kyselině lithocholové, kyselině chenodeoxycholové a kyselině cholové, není intenzívnější než hlavní skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (e) (0,25 %). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku ( fl jsou patrny dvě zřetelně oddělené hlavní skvrny.

Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1, 0 %; 1,000 g se suší v sušámě při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,350 g se rozpustí v 50 ml lihu 96% R, předem zneutralizovaného na 0,2 ml fenolftaleinu RS, přidá se 50 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do růžového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 39,26 mg C24H40O4.

Uchovávání

Separandum.

Nečistoty

  1. R = H; R1 = H; R2 = OH; R3 = H: kyselina chenodeoxycholová,
  2. R = H; R1 = H; R2 = OH; R3 = OH: kyselina cholová (kyselina 3α, 7α, 12α-trihydroxy-5β-cholan-24-ová),
  3. R = H; R1 = H; R2 = H, R3 = H: kyselina lithocholová (kyselina 3α-hydroxy-5β-cholan-24-ová),
  4. R = H; R1 = OH; R2 = H; R3 = OH: kyselina ursocholová (kyselina 3α,7β,12β-trihydroxy-5β-cholan-24-ová),
  5. R = H; R1 = H; R2 = H; R3 = OH: kyselina deoxycholová (kyselina 3α;12α-dihydroxy-5β-cholan-24-ová),
  6. R = H; R1, R2 = =O; R3 = H: kyselina 3α-hydroxy-7-oxo-5β-cholan-24-ová,
  7. R = CH3; R1 = OH; R2 = H; R3 = H: methyl-3α, 7β-dihydroxy-5β-cholan-24-at.