Český lékopis 1997

Adeps suillus

N

Vepřové sádlo

CAS 61789-99-9

Je to tuk získávaný tavením při 75 °C až 100 °C čerstvé zdravé tukové tkáně zbavené vody a bílkovin druhu Sus strofa L. var. domesticus GRAY.

Výroba

Zvířata, ze kterých j e tuk získáván, musí splňovat požadavky oprávněné autority na zdravá zvířata určená pro lidskou konzumaci.

Vlastnosti

Homogenní bílá nebo lehce nažloutlá snadno roztíratelná hmota bez pachu nebo téměř bez pachu. Je prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v etheru a v etheru petrolejovém, těžce rozpustné v ethanolu.

Zkoušky totožnosti

50 g se v porcelánové misce o průměru 8 cm roztaví na voďní lázni a pak se rychle ochlaďí; na okrajích ztuhlé taveniny vznikne paprskovité vrásnění a uprostřed hladká prohloubenina.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. 10 g se roztaví při 90 °C; tavenina je čirá (2.2.1) a není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽ5 (2.2.2, Metoda II).

  Pach. 20 g se převede do porcelánového kelímku o průměru 7 cm a výšce asi 6 cm a zahřívá se nad plamenem až do vzniku prvních namodralých par (160 °C až 170 °C). Během zahřívání nevzniká žluklý, ztuchlý nebo cizí pach. Horká tavenina se z kelímku vyleje; pach zbytku látky v kelímku se neliší od pachu dříve zjištěného.

  Index lomu (2.2.6). 1,458 až 1,461; stanoví se při 40 °C.

  Teplota tání, metoda otevřené kapiláry (2.2.15). 36 °C až 43 °C.

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1,3.

  Číslo jodové (2.5.4). 46 až 60.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 4.

  Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 5,00 g zkoušené látky.

  Voda. Nejvýše 0,3 %. 10 g se převede do silnostěnné zkumavky výšky 90 mm a objemu asi 18 ml uzavřené pryžovou zátkou, jejímž středem je do zkumavky zaveden teploměr tak, aby rtuťová nádržka teploměru byla uprostřed zkoušené látky. Pak se zkoušená látka opatrně roztaví ve vodní lázni při 50 °C až 90 °C; roztavená látka je čirá (2.2.1). Pak se zkumavka vyjme z vodní lázně a nechá se pomalu chladnout za intenzívního protřepávání; zkoušená látka se kali při teplotě nižší než 75 °C (odpovídá 0,3 %). Zkouška se opakuje třikrát.

  Rozložený tuk.

  1. Látka nepáchne ani nechutná žlukle.
  2. 2 g zfiltrované látky se převedou do kuželové baňky s dlouhým hrdlem, smíchá se s 10 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS, baňka se přikryje hodinovým sklem a zahřívá se přesně 2 min. Pak se směs převede pomocí lihu 96% R do odměrné baňky, přidají se 3 ml vody R, směs se rychle ochladí na 20 °C a zředí se lihem 96% R na 25 ml. Po 10 min, včetně 2 min zahřívání, není 10 ml roztoku zbarveno intenzívněji než 10 ml porovnávacího barevného roztoku Ž3 (2.2.2, Metoda II).

  Uchovávání

  V dobře uzavřených a zcela naplněných obalech, při teplotě 5 °C až 15 °C, chráněno před světlem.

  Je použitelné nejvýše 21 dnů.