Český lékopis 1997

Alchemilae herba

2000

Kontryhelová nať

Synonymum. Herba alchemillae

Je to celá nebo řezaná usušená kvetoucí nať druhu Alchemilla xanthochlora ROTHM. (A. vulgaris. L. sensu latiore). Obsahuje nejméně 7,5 % tříslovin, počítáno jako pyrogallol (C6H6O3; Mr 126,1), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Drogu převážně tvori šedozelené, částečně hnědavě zelené dlouze řapíkaté listy přízemní růžice se sedmilaločnou až devítilaločnou nebo jedenáctilaločnou čepelí ledvinovitého až mírně polokruhového tvaru o průměru až 8 cm, zřídka až 11 cm. Listy stonku menší, krátce řapíkaté nebo přisedlé, pětilaločné až devítilaločné, na bázi s párem velkých palistů. Listy jsou zvláště na spodní straně chlupaté, okraj listu je hrubě zubatý. Mladé listy složené v záhyby jsou bělostříbřitě chlupaté; starší listy na svrchní straně olysalé s jemnou siťovitou žilnatinou vyniklou zejména na spodní straně listu. Šedozelený až žlutozelený řapík je chlupatý, o průměru asi 1 mm, na vnitřní straně s podélným mělkým žlábkem. Květy čtyřčetné, bezkorunné, žlutozelené až světle zelené o průměru asi 3 mm. Kališní cípy špičaté až trojúhelníkovité, střídají se s menšími cípy kalíšku. Tyčinky krátké, semeník jednopouzdrý s hlavatou bliznou. Šedozelený až žlutozelený stonek je ochmýřený, více nebo méně podélně rýhovaný a dutý.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je šedozelený. Pozoruje se pod milQOSkopem v chloralhydrátu RS. Droga je charakteristická těmito znaky: jednobuněčné úzké chlupy až 1 mm dlouhé, místy zkroucené, špičaté, se silně zdřevnatělými stěnami, někdy protáhlé a tečkované na bázi; úlomky listů se dvěma řadami palisádového parenchymu, horní vrstva je dvakrát až třikrát silnější než spodní vrstva, houbový parenchym obsahuje drúzy šťavelanu vápenatého o průměru až 25 pm; úlomky listu na svrchní straně s buňkami pokožky zprohýbanými až vlnitě zprohýbanými, antiklinální stěny nepravidelně růžencovitě ztlustlé, anomocytické průduchy (2.8.3); cévní svazky a zdřevnatělá vlákna z řapíku a stonku, cévy šroubovitě nebo tečkovaně ztlustlé, příležitostně tenkostěnné kuželovité chlupy asi 300 pm dlouhé; tenkostěnný parenchym obsahující drúzy šťavelanu vápenatého; okrouhlá pylová zrna o průměru asi 15 pm se třemi zřetelnými klíčními póry a zrnitou exinou; někdy úlomky stěny semeníku obsahující jednotlivé krystaly šťavelanu vápenatého.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,5 g práškované drogy (355) se smíchá s 5 ml methanolu R a zahřívá se 5 min ve vodní lázni při 70 °C pod zpětným chladičem. Po ochlazení se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. 1,0 mg kyseliny kávové R a 1,0 mg kyseliny chlorogenové R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů 20 pl zkoušeného roztoku a 10 pl porovnávacího roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, vody R a ethylacetatu R (8 + g + 84) po dráze 10 cm. Vrstva se suší 5 minut při 100 °C až 105 °C, ještě teplá se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 g/l) v metha nolu R a pak roztokem makrogolu 400 R (50 gn) v methanolu R. Po 30 min se pozoruje v ultrafialovém světle při 365 nrn. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je ve střední části světle modře fluoreskující skvrna (kyselina chlorogenová) a v horní části světle modře fluoreskující skvrna (kyselina kávová). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je intenzívní žlutě až oranžově fluoreskující skvrna odpovídající polohou skvrně kyseliny chlorogenové na chromatogramu porovnávacího roztoku; nad ní jsou jedna nebo více intenzívně zeleně až zelenožlutě fluoreskující skvrny, nad nimiž jsou jedna nebo dvě intenzívní světle modře fluoreskující skvrny a v blízkostí čela chromatogramu, nad skvrnou odpovídající kyselině kávové na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou dvě červeně fluoreskující skvrny (chlorofyl). Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou v okolí stanu namodrale nebo slabě žlutohnědě fluoreskující skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.1). Vyhovuje zkoušce Cizí příměsi.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %; 1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C. Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 12,0 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se Stanovení tříslovin v rostlinných drogách (2.8.14); použije se 0, 500 g práškované drogy (355).

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem.