Český lékopis 1997

Alcohol isopropylicus1)

2000

Isopropylalkohol

Synonymum. Alcoholum isopropylicum

C3H8O C Mr 60,10 CAS 67-63-0

Je to 2-propanol.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina. Je mísitelný s vodou a s lihem 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Relativní hustota (2.2.5). 0,785 až 0,789.
 2. Index lomu (2.2.6). 1,376 až 1,379.
 3. K 1 ml se přidají 2 ml dichromanu draselného RS a 1 ml kyseliny sírové zředěné RS a směs se vaří. Vyvíjející se páry změní zabarvení kousku filtračního papíru navlhčeného nitrobenzaldehydem RS do zelena. Filtrační papír se zvlhčí kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS; zabarvení se změní na modré.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a bezbarvá (2.2.2, Metoda II). 1 ml se zředí vodou R na 20 ml. Po 5 min je roztok čirý (2.2.1).

  Kysele nebo zásaditě reagující látky. 25 ml se 5 min mírně vaří. Přidá se 25 ml vody prosté oxidu uhličitého R a nechá se ochladit za chránění před oxidem uhličitým ze vzduchu. Přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RS; roztok je bezbarvý. Ke změně zbarvení indikátoru na světle růžové se spotřebuje nejvýše 0, 6 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l YS.

  Benzen a příbuzné látky. Stanoví se plynovou chromatografii (2.2.28). Zkoušený roztok (a). Zkoušená látka.

  Zkoušený roztok (b). 1,0 m12-butanolu RI se zředí zkoušeným roztokem (a) na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí zkoušeným roztokem (a) na 100, 0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 0,5 ml 2-butanolu RI a 0,5 ml 1 propanolu R se zředí zkoušeným roztokem (a) na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí zkoušeným roztokem (a) na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 100 µl benzenu R se zředí zkoušeným roztokem (a) na 100,0 ml. 0,20 ml tohoto roztoku se zředí zkoušeným roztokem (a) na 100,0 ml.

  Chromatografcký postup se obvykle provádí za použití:

  s následujícím teplotním programem:

    Čas
  (min)
  Teplota
  (°C)
  Rychlost
  (°C/min)
  Poznámka
  kolona 0 - 12 40 - izotermicky
  12 - 32 40 → 240 10 lineární gradient
  32 - 42 240 - izotermicky
  nástřikový prostor   280 -  
  detektor 280 -

  Nastříkne se 1 µl porovnávacího roztoku (a). Citlivost systému se nastaví tak, aby výšky dvou piků následujících hlavní pík byly nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi prvním pikem (1-propanol) a druhým palcem (2-butanol) je nejméně 10.

  Nastříkne se 1 ul zkoušeného roztoku (b). Na získaném chromatogramu součet ploch všech píků, Domě hlavtuho píku a píku odpovídajícího 2-butanolu, není větší než trojnásobek plochy p~7cu 2-butanolu (0,3 % Y/I~j.

  Nastříkne se 1 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška píku benzenu s retenčním časem asi 10 min byla nejméně 10 % celé stupnice zapisovače. Nastříkne se 1 µl zkoušeného roztoku (a). Plocha píku benzenu není větší než polovina plochy odpovídajícího píku na chromatogramu pomvnávacílio roztoku (b) (2 X1/1).

  Peroxidy. Do 12ml zkumavky se zabroušenou zátkou o průměru asi 15 mm se převede 8 ml škrobu s jodidem draselným RS a doplní se zcela zkoušenou látkou. Intenzívně se třepe a nechá se 30 min stát za chránění před světlem; nevznikne žádné zabarvení.

  Netěkavé látky. Zkouška se provede až po ověření, že zkoušená látka vyhovuje zkoušce Peroxidy. 100 g se odpari do sucha na vodní lázni a suší se v sušárně při 100 °C až 105 °C. Zbytek váží nejvýše 2 mg (20 µg/g).

  Voda, semimikrostanovení (1.5.11). Nejvýše 0,5 %, stanoví se s 5,000 g zkoušené látky.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Nečistoty

  1. aceton,
  2. benzen,
  3. diisopropylether,
  4. diethylether,
  5. methanol,
  6. propanol.

  1) Pharmeuropa 12,1, 47 (2000). Závazné od 1. 1. 2000.