Český lékopis 1997

Aluminii sulfas

Síran hlinitý

Synonymum. Aluminium sulfuricum

Al2(S04)3 . nH2O Mr bezvodého 342,14 CAS 10043-01-3 (bezvodý)
CAS 17927-65-0 (hydrát)

Je to síran hlinitý s proměnlivým obsahem krystalové vody. Obsahuje 51,0 % až 59,0 Al2(SO4)3.

Vlastnosti

Bezbarvé lesklé krystaly nebo krystalická hmota. Je dobře rozpustný ve studené vodě, snadno rozpustný v horké vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).
  2. Roztok S vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze III (2.2.1) a je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 2,5 až 4,0; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,5 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25 ml.

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Ke 20 ml roztoku S se přidá 100 ml vody R, zahřeje se, přidá se 0,1 ml červeně methylové RS a přidává se amoniak zředěný RSI do změny zbarvení indikátoru na žluté. Pak se směs zředí vodou R na 150 ml, zahřeje se k varu a zfiltruje se. 75 ml filtrátu se odpaří na vodní lázni do sucha a vyžíhá se. Zbytek váží nejvýše 2 mg (0,4 %).

Amonium (2.4.1). 0,4 ml roztoku S zředěného vodou R na 14 ml vyhovuje limitní zkoušce na amonium (500 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 8 ml roztoku S se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (50 µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití základního roztoku olova (1µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 2 ml roztoku S zředěné vodou R na 10 ml vyhovuje limitní zkoušce na železo (100, µg/g). Při této zkoušce se použije 0,3 ml kyseliny thioglykolové R.

Stanovení obsahu

0,500 g se rozpustí v 20 ml vody R a provede se chelatometrická titrace hliníku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 17,11 mg Al2(SO4)3.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.