Český lékopis 1997

Ammonii bromidum

2000

Bromid amonný

Synonymum. Ammonium bromatum

NH4Br Mr 97,94 CAS 12124-97-9

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 100,5 % NH4Br.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v 96% lihu.

Na světle nebo vzduchu žloutne.

Zkoušky totožnosti

 1. Vyhovuje zkoušce (a) na bromidy (2.3.1).
 2. 10 ml roztoku S, viz Zkoušky totožnosti, vyhovuje zkoušce na amonné soli (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z destilované vody R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (21.2, Metoda II).

  Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,05 ml červeně rnethylové RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0, 5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS nebo hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

  Bromičnany. K 5 ml roztoku S se přidá S ml vody R, 1 ml kyseliny sírové zředěné RS, 1 ml dichlormethanu R a silně se protřepe. Spodní vrstva zůstane bezbarvá (2.2.2, Metoda I).

  Chloridy. Nejvýše 0,6 %.V kuželové baňce se rozpustí 1,000 g ve 20 ml kyseliny dusičné zředěné RS. Přidá se 5 ml peroxidu vodíku koncentrovaného R a zahřívá se na vodní lázni, dokud se roztok úplně neodbarví. Stěny baňky se opláchnou malým množstvím vody R a zahřívá se 15 min na vodní lázni. Po ochlazení se zředí vodou R na 50 ml, přidá se 5,0 ml dusičnanu stříbrného 0, ] mol/l VS, 1 ml dibury ftalatu R, zamíchá se a titruje se thiokyanatanem amonným 0,1 mol/l VS za použití 5 ml siranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru.

  1 ml dusičnanu stříbrného 0, ] mol/l VS odpovídá 3,545 mg Cl.

  Jodidy. K 5 ml roztoku S se přidá 0,15 ml chloridu železitého RSl a 2 ml dichlormethanu R. Po protřepání se nechá oddělit; spodní vrstva je bezbarvá (2.2.2, Metoda I).

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

  Vápník (2.4.3). 10 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (100 µg/g).

  Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S doplněných vodou R na 10 ml vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (I kg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1, 0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  1,500 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml. K 10,0 ml tohoto roztoku se přidá 50 ml vady R, 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS, 25,0 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/ VS a 2 ml dibutylftalatu R a protřepe. Titruje se za silného míchání thiokyanatanem amonným 0,1 mol/l VS do bodu ekvivalence za použití síranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru.

  1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 9,794 mg NH4Br.

  Korigovaný obsah NH4Br se vypočítá podle vzorce:

  a - 2,763b,

  v němž značí:

  a - procentuální obsah NH4Br a NH4Cl získaný stanovením a vypočítaný jako NH4Br,
  b - procentuální obsah Cl získaný ve zkoušce Chloridy.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.