Český lékopis 1997

Ammonii hydrogenocarbonas

2000

Hydrogenuhličitan amonný

 

NH4NCO3 Mr 79,06 CAS 1066-33-7

Obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny NH4HCO3.

Vlastnosti

Jemný bílý krystalický prášek nebo bílé krystaly. Je slabě hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Těká rychle při 60 °C. Je-li látka slabě vlhká, při pokojové teplotě těká pomalu. Je v rovnovážném stav s amoniumcarbamatem.

Zkoušky totožnosti

 1. Vyhovuje zkoušce na uhličitany a hydrogenuhličitany (2.3.1).
 2. 50 mg se rozpustí ve 2 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce na amonné soli (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 14,0 g se rozpustí ve 100 ml vody destilované R. Povaří se, aby se odstranilo amonium, nechá se ochladit a zředí se vodou destilovanou R na 100,0 ml.

  Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (70 μg/g).

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (70 µg/g).

  Železo (2.4.9). 1,8 rnl roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (40 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 2,5 g se opatrně rozpustí ve 25 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použiti základního roztoku olova (1 Pg Pb/ml).

  Stanovení obsahu

  1,0 g se opatrně rozpustí ve 20,0 ml kyseliny sírové 0,5 mol/l VS a zředí se vodou R na 50 ml. Povaří se, ochladí a nadbytek kyseliny se titruje hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0,1 ml červeně methylové RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny sírové 0,5 mol/l VS odpovídá 79,1 mg NH4HCO3.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.