Český lékopis 1997

Amylum pregelificatum

1999

Předbobtnalý škrob

Je to škrob, který se nechal za studena nebo po zahřátí nabobtnat ve vodě do úplného nebo částečného popraskání škrobových zm a pak byl usušen. Neobsahuje pšeničný škrob ani žádné další přídavné látky. Může však být upraven tak, aby bylo možno jej lisovat a zlepšily se jeho reologické vlastnosti.

Vlastnosti

Bílý nebo žlutavě bílý prášek, bobtnající ve studené vodě.

Zkoušky totožnosti

  1. Pozoruje se pod mikroskopem ve směsi stejných objemových dílů glycerolu R a vody R; jsou patrné nepravidelné průhledné bílé nebo žlutavě bílé vločky nebo kousky, na povrchu nerovné. V polarizovaném světle (mezi příčnými Nikolovými hranoly) mohou být vidět škrobová zma se zřetelným černým křížem ve středu.
  2. 0,5 g se bez zahřívání disperguje ve 2 ml vody R, přidá se 0,05 ml jodu RSI; vznikne červenofialové až modré zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 4,5 až 7,0; 5,0 g se 60 s protřepává s 25,0 ml vody prosté oxidu uhličitého R a pak se 15 min nechá stát.

Železo (2.4.9). 0,75 g se protřepe s 15 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 !Ag/g).

Oxidanty (2.5.30). Vyhovuje požadavkům zkoušky Oxidanty.

Oxid siřičitý (2.5.29). Nejvýše 50 µg/g.

Cizí příměsi (2.8.2). Pozoruje se pod mikroskopem ve směsi stejných objemových dílů glycerolu R a vody R; mohou být přítomny jen stopy buněčných stěn a zbytků cytoplazmatu.

Ztráta sušením (2.2.32) Nejvýše 15,0%; 1,000 g se suší 90 min při 130°C

Síranový popel  (2.4.14) Nejvýše 0,6%; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Mikrobiální znečištění. Nejvýše 103 bakterií v gramu a nejvýše 102 hub v gramu, stanoví se počítáním na pevných půdách (2.6.12). Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

Uchování

V dobře uzavřených obalech

Označování

V označení na obalu se uvede: