Český lékopis 1997

Carbethopendecinii bromidum

N

Karbethopendeciniumbromid

Synonymum. Carbethopendecinium bromatum

 

C21H44BrNO2 Mr 422,49 CAS 10567-02-9

Je to [1-(ethoxykarbonyl)pentadecyl]trimethylamoniumbromid. Vysušen předepsaným způsobem, obsahuje 98,5 % až 100,5 % sloučeniny C21H44BrNO2.

Vlastnosti

Bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek. Vodný roztok při třepání silně pění. Je snadno rozpustný ve vodě, v lihu 96% a v chloroformu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B a D.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 153 °C až 156 °C.

  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem carbethopendeciniumbromidu CRL.
  3. Asi 0,1 g se rozpustí v 10 ml vody R. Roztok se použije také ke zkoušce totožnosti D. K S ml tohoto roztoku se přidají 2 ml hexakyanoželezitanu draselného RS; vylučuje se žlutá sraženina.
  4. 2 ml roztoku ze zkoušky totožnosti C vyhovují zkoušce (a) na bromidy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 2 g se rozpustí v 1 ml vody R. Tento roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze I (2.2.1).

Kysele nebo zásaditě reagující látky. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50 ml. K tomuto roztoku se přidá 0,1 ml červeně bromkresolové RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0,1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS nebo 0,1 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS.

Amonné soli. S, 0 g se rozpustí ve 30 ml směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS a methanolu R (1 + 99) a přidá se 100 ml 2 propanolu R. Roztokem se nechá pomalu probublávat dusík R a postupně se přidá 1 S, 0 ml tetrabutylamoniumhydroxidu 0,1 mol/l VS a zaznamená se potenciometrická titrační křivka (2.2.20). Jestliže křivka vykazuje dva inflexní body, není spotřeba odměrného roztoku mezi těmito body větší než 2,0 ml.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %, 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 10S °C. Vysušená látka se použije ke stanovení obsahu.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,3000 g vysušené látky ze zkoušky Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, se rozpustí ve 20 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 6 ml octanu rtutňatého RS a titruje se kyselinou chloristou 0, I mol/l VS za použití violeti krystalové RS jako indikátoru do změny fialového zbarvení na modré.

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 42,25 mg C21H44BrNO2.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.