Český lékopis 1997

Dimethindeni maleas

2000

Dimethindeniummaleinat

 

C24H28N2O4 Mr 408,50 CAS 3614-69-5

Je to N,N-dimethyl-{2-[3-[(RS)-1-(2-pyridinio)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethyl}amonium-(Z)-butendioat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C24H28N2O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety dimetindeniummaleinatu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,20 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zabarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). -0,10° až +0,10°; měří se roztok S.

  Příbuzné látky. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28).

  Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonu R a dichlormethanu R a zředí se stejnou směsí na 5,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů acetonu R a dichlormethanu R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 5,0 mg 2-ethylpyridinu R se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonu R a dichlormethanu R a zředí se stejnou směsí na 50,0 m. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříknou se 2 pl porovnávacího roztoku (a). Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající 1,3násobku retenčního času hlavního píku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaném chromatogramu není faktor symetrie hlavního píku větší než 1,3.

  Nastříknou se 2 pl zkoušeného roztoku a 2 pl porovnávacího roztoku (b).

  Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha píku odpovídajícího 2-ethylpyridinu větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %). Na chromatogarmu zkoušeného roztoku žádný z píků, kromě hlavního píku a kteréhokoliv píku objevujícího se během prvních 8 min (2-ethylpyridin, směs rozpouštědel a kyselina maleinová), nemá plochu větší než 0,2násobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,2 %) a součet ploch všech píků není větší než 0,5 násobek plochy pí1~u na chromatogarmu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0, 05násobek plochy hlavmho piku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 1 %; 1,000 g se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1%;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,150 g se rozpustí v 80 ml kyseliny octové ledové R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 molR VS odpovídá 20,43 mg C24H28N2O4

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. 2-ethylpyridin,
  2. N,N-dimethyl-2-(1H-inden-2-yl)ethylamin,
  3. ethyl-(2RS)-2-benzyl-4-dimethylaminobutanoat,    
  4. kyselina (2RS)-2-benzyl-4-dimethylaminobutanová,    
  5. (2RS)-2-(2-dimethylaminoethyl)indan-1-on,
  6. N,N-dimethyl-2-(3-butyl-1H-inden-2-yl)ethylamin,    
  7. N,N-dimethyl-2-(3-fenyl-1H-inden-2-yl)ethylamin,     
  8. 2-[(1RS)-1-(2-vinyl-3H-inden-3-yl)ethyl]pyridin,
  9. N-methyl-2-{3-[(1RS)-1-pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl}ethylamin.