Český lékopis 1997

Ethylendiaminum

Ethylendiamin

 

C2H8N2   Mr 60,10 CAS 107-15-3

Je to 1,2-ethandiamin. Obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C2H8N2.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo slabě nažloutlá hygroskopická kapalina. Je mísitelný s vodou a s ethanolem, těžce rozpustný v etheru. Při styku se vzduchem se uvolňují bílé páry. Při zahřívání dochází k úplnému odpaření.

Zkoušky totožnosti

  1. Relativní hustota (2.2.5). 0,895 až 0,905.
  2. Teplota varu (2.2.12). 116 °C až 118 °C.
  3. K 0,2 ml se přidá 0,5 ml acetanhydridu R a povárí se. Po ochlazení vznikne krystalická hmota, která se rozpustí zahřátím v 5 m12 propanolu R. Roztok se ochladí a přidá se 5 ml etheru R. V případě potřeby se krystalizace vyvolá třením skeněnou tyčinkou o stěnu zkumavky. Roztok se zfiltruje filtrem ze slinutého skla, promyje se několikrát etherem R a vysuší se při 100 °C až 105 °C. Zbytek taje (2.2.14) při 173 °C až 177 °C.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10 g se smíchá s vodou prostou oxidu uhličitého R a zředí se jí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽ6 (2.2.2, Metoda II).

Uhličitany. Směs 4 ml roztoku S a 6 ml hydroxidu vápenatého RS neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

Chloridy (2.4.4). K 5 ml roztoku S se přidá 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 μg/g).

Amonium a jiné báze. 1,2 g se rozpustí ve 20 ml lihu 96% R a přidá se po kapkách za stálého míchání 4,5 ml kyseliny chlorovodíkové R. Směs se odpaří do sucha na vodní lázni, zbytek se rozdrtí skleněnou tyčinkou a suší se 1 h při 100 °C až 105 °C.

1 g zbytku odpovídá 0,4518 g C2H8N2. Nalezený procentuální obsah C2H8N2 se neliší od nalezeného procentuálního obsahu ve Stanovení obsahu o více než 0,5 %.

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití záldadního roztoku olova (1µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

Zbytek po odpaření. 5,00 g se odpaří do sucha na vodní lázni a suší se 1 h při 100 °C až 105 °C.

Zbytek váží nejvýše 15 mg (0,3 %).

Stanovení obsahu

25,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS a 0,2 ml červeně methylové směrného indikátoru RS se smíchá v baňce a přidá se 0,600 g zkoušené látky. Titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS do změny fialově červeného zbarvení na zelené.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 30,05 mg C2H8N2.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.