Český lékopis 1997

Foeniculi etheroleum

N

Fenyklová silice

Synonyma: Foeniculi aetheroleum, Oleum foeniculi

Je to silice získaná ze zralých plodů druhu Foeniculum vulgare MILL. var. vulgare destilací s vodní parou.

Vlastnosti

Bezbarvá až slabě nažloutlá čirá kapalina, charakteristického pachu, zprvu nasládlé, pozdě] i hořké chuti. Je velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem, etherem a mastnými oleji.

Zkoušky totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok. 50 mg anetholu R, 0,1 g anisaldehydu R a 50 mg fenchonu R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se roztokem kyseliny fosfomolybdenové R (200 g/l) v lihu 96% R a suší se 5 min při 100 °C až 105 °C. Ještě horká vrstva se postříká roztokem manganistanu draselného R (35 g/l) v kyselině sírové R a suší se 5 min při 100 °C až 105 °C. Hlavní skvrny na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být i další méně intenzívní skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Hustota (2.2. S). 0,961 až 0,972 g/ml.

  Index lomu (2.2.6). 1,528 až 1,548.

  Optická otáčivost (2.2. 7). +11 ° až +24°.

  Teplota tuhnutí (2.2.18). +5 °C až +10 °C.

  Voda v silicích (2.8.5). Vyhovuje požadavkům zkoušky voda v silicích.

  Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice (2.8.7). Vyhovuje požadavkům zkoušky Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice.

  Pach a chut' silic (2.8.8). Vyhovuje požadavkům zkoušky Pach a chuť silic. Zbytek po odpaření silic (2.8.9). Nejvýše 8,0 %.

  Rozpustnost v lihu (2.8.1 D). Je rozpustná v jednom objemovém dílu lihu R 90% (V/V).

  Fenoly. 1 ml se rozpustí v 1 ml lihu 96% R, přidá se 0,1 ml chloridu železitého RSl; nevznikne modrofialové zbarvení.

  Uchovávání

  Ve zcela naplněných, vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.