Český lékopis 1997

Helianthi oleum raffmatum

1999

Slunečnicový olej čištěný

Synonymum. Helianthi annui oleum raffinatum, Helianthi oleum

CAS 8001-21-6

Je to mastný olej získaný ze semen druhu Helianthus annuus C. lisováním nebo extrakcí a následným čištěním. Může být přidána vhodná antioxidační přísada.

Vlastnosti

Čirá světle žlutá tekutina. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96 %, mísitelný s etherem petrolejovým (TV: 40 °C až 60 °C).

Relativní hustota je asi 0,921 a index lomu je asi 1,474.

Zkoušky totožnosti

Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Chromatogram zkoušeného roztoku se shoduje s charakteristickým chromatogramem pro slunečnicový olej.

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0.

  Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 1,5 %; stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

  Zásadně reagující látky (2.4.19). Vyhovuje zkoušce Zásadně reagující látky v mastných olejích.

  Podíl mastných kyselin. (2.4.22, Metoda A).

  Uchovávání

  Ve zcela naplněných, vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: