Český lékopis 1997

Kalii aluminii sulfas

Síran draselno-hlinitý

Synonyma. Aluminium kalium sulfuricum, Alumen, Síran hlinito-draselný

 

KAI(SO4)2 . 12H2O Mr 474,38 CAS7784-24-9

Je to dodekahydrát síranu draselno-hlinitého. Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny KAl(SO4)Z . . 12H2O.

Vlastnosti

Granulovaný prášek nebo bezbarvá průhledná krystalická hmota. Je snaďno rozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný ve vroucí vodě, dobře rozpustný v glycerolu, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkouškám na sírany (2.3.1).
  2. Roztok S vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).
  3. 10 ml roztoku S se protřepe s 0,5 g hydrogenuhličitanu sodného R a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje

    zkoušce (a) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 3,0 až 3,5; měří se roztok připravený rozpuštěním 1,0 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10 ml.

Amonium (2.4.1). K 1 ml roztoku S se přidají 4 ml vody R. 0,5 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 14 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na amonium (0,2 %).

Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije záklaďní roztok olova (1 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9).2 ml roztoku S zředěné vodou R na 10 ml vyhovují limitní zkoušce na železo (100, µg/g). Při zkoušce se použije 0,3 ml kyseliny thioglykolové R

Stanovení obsahu

0,900 g se rozpustí ve 20 ml vody R a provede se chelatometrická titrace hliníku (2.5.11). 1 ml edetanu dirodného 0,1 mol/l VS odpovídá 47,44 mg KAl(SO4)2 . 12H2O .

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.