Český lékopis 1997

Kalii carbonas

2001

Uhličitan draselný

K2CO3 Mr 138,21 CAS 584-08-7

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny K2CO3.

Vlastnosti

Bílý zrnitý hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. 1 g se rozpustí v 10 ml vody R; roztok je silně zásaditý (2.2.4).
 2. 2 ml roztoku získaného ve zkoušce A vyhovují zkoušce na uhličitany a hydrogenuhličitany (2.3.1).
 3. 1 ml roztoku získaného ve zkoušce A vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve 25 ml vody destilované R. Pomalu se přidá 14 ml kyseliny chlorovodíkové R. Až ustane šumění, povaří se několik minut a po ochlazení se zředí vodou destilovanou R na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzivněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a není zbarven intenzivněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda 11).

  Chloridy (2.4.4). 0,50 g se rozpustí v 10 ml vody R a opatrně se po kapkách přidá 1 ml kyseliny dusičné R. Zahřeje se k varu, po ochlazení se přidá 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 μg/g).

  Sirany (2.4.13). 7,50 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 μg/g).

  Vápník (2.4.3). K 5 ml roztoku S se přidá 1 ml amoniaku 26% R. Zahřeje se k varu a po ochlazení se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (100 μg/g).

  Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 μg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 μg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 5,0 %; 0,300 g se suší 5 h v sušárně při 120 °C až 125 °C.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí v 50 ml vody prosté oxidu uhličitého R a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) do druhého inflexního bodu.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 69,1 mg K2CO3.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.