Český lékopis 1997

Kalii citras

Citronan draselný

C6H5K3O7 . H2O Mr 324,41
Mr bezvodého 306,40
CAS6100-05-6

Je to monohydrát draselné soli kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C6H5K3O7.

Vlastnosti

Bílý granulovaný prášek nebo průsvitné krystaly. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. K 1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidají 4 ml vody R. Roztok vyhovuje zkoušce na citronany (2.3.1).
  2. 0,5 ml roztoku S vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásadně reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení roztoku se spotřebuje nejvýše 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS nebo 0,2 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Snadno zuhelnitelné látky. K 0,20 g rozetřené zkoušené látky se přidá 10 ml kyseliny sírové R, zahřívá se 60 min ve vodní lázni při (90 f 1) °C a pak se rychle ochladí. Roztok se nezbarví intenzívněji než porovnávací barevný roztok ŽZ nebo ZŽZ (2.2.2, Metoda II).

Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (50 µg/g).

Št'avelany. 0,50 g se rozpustí ve 4 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny chlorovodíkové R a 1 g zinku R granulovaného a zahřívá se 1 min na vodní lázni. Nechá se 2 min stát, tekutina se dekantuje do zkumavky s 0,25 ml roztoku fenylhydraziniumchloridu R (10 g/l) a zahřeje se k varu. Směs se rychle ochladí a v odměrném válci se smíchá se stejným množstvím kyseliny chlorovodíkové R a 0,25 ml hexakyanoželezitanu draselného RS, protřepe se a nechá 30 min stát. Roztok se nezbarví intenzívněji růžově než porovnávací roztok připravený současně stejným způsobem za použití 4 ml roztoku kyseliny štávelové R (0,05 g/l) (300 µg/g).

Sírany (2.4.13). K 10 ml roztoku S se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové PcS a zředí se vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (150 /ag/g).

Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije záklaďní roztok olova (1 µg Pb/ml).

Sodík. Nejvýše 0,3 %;stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda II).

Zkoušený roztok. K 10 ml roztoku S se přidá 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou destilovanou R na 100 ml.

Porovnávací roztoky. Porovnávací roztok chloridu sodného R obsahující 1 mg Na/ml se zřeďí podle potřeby vodou destilovanou R.

Měří se emisní intenzita při 589 nm.

Voda, seinimikrostanovení (2.5.12). 4,0 % až 7,0 %;stanoví se s 0,500 g. Před titrací se směs míchá 15 min po přidání zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,150 g se rozpustí zahřátím na asi 50 °C ve 20 ml kyseliny octové bezvodé R. Ochladí se a titruje kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,25 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru do vzniku zeleného zbarvení.

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 10,21 mg C6H5K3O7.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.