Český lékopis 1997

Kalii hydrogenocarbonas

Hydrogenuhličitan draselný

KHCO3 Mr 100,12 CAS298-14-6

Obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny KHCO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Zahřátím v suchém stavu nebo v roztoku přechází postupně na uhličitan draselný.

Zkoušky totožnosti

  1. K 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS; vznikne světle růžové zbarvení. Roztok se zahřeje; vyvíjí se plyn a zbarvení se mění na červené.
  2. Vyhovuje zkoušce na uhličitany a hydrogenuhličitany (2.3.1).
  3. 1 ml roztoku S vyhovuje zkoušce (b) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,0 g se rozpustí v 90 ml vody prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Uhličitany. Hodnota pH (2.2.3) čerstvě připraveného roztoku S je nejvýše 8,6.

Chloridy (2.4.4). 7 ml roztoku S se zředí kyselinou dusičnou zředěnou RS na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (150 µg/g).

Sírany (2.4.13). 10 ml roztoku S se zředí kyselinou octovou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (150 µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití směsi 7,5 ml základního roztoku síranů (10 µg SO^/ml) a 7,5 ml vody destilované R.

Amonium (2.4.1). 10 ml roztoku S zředěného vodou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na amonium (20 µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití směsi 5 ml vody R a 10 ml základního roztoku amonia (1µg NH4/ml).

Všpnfk (2.4.3). 10 ml roztoku S se zředí kyselinou octovou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (100 µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití 5 ml základního roztoku vápníku (10µg Ca/ml) a 10 ml vody destilované R.

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny chlorovodíkové R a 18 ml vody R. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití záklaďního roztoku olova (1 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 µg/g).

Sodík. Nejvýše 0,5 %;stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda II).

Zkoušený roztok. 1,00 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztoky. Připraví se za použití záklaďního roztoku sodíku (200 μg Na/ml) zředěním dle potřeby vodou R.

Měří se emisní intenzita při 589 nm.

Stanovení obsahu

0,800 g se rozpustí v 50 ml vody prosté oxidu uhličitého R, přidá se 0,1 ml oranže methylové RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS do změny žlutého zbarvení na žlutavě růžové. Roztok se opatrně zahřeje a vaří nejméně 2 min; zbarvení roztoku se změní na žluté. Po ochlazení se znovu titruje do vzniku žlutočerveného zbarvení.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 0,1001 g KHCO3.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.