Český lékopis 1997

N - Kalii nitras

2000

Dusičnan draselný

KNO3 Mr 101,10 CAS 7757-79-1

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny KNO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný ve vroucí vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Vyhovuje zkoušce na dusičnany (2.3.1).
 2. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkouškám na draslík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,05 ml modři bromthymolové RSI. Ke změně zbarvení roztoku se spotřebuje nejvýše 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS nebo hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

  Redukující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 2 ml roztoku jodidu zinečnatého a škrobu RS; roztok do 2 min nezmodrá.

  Chloridy (2.4.4). Pokud je látka určena k výrobě očních přípravků, zkouší se na chloridy. 2,5 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (20 µg/g).

  Sírany (2.4.13). 10 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (150 μg/g).

  Amonium (2.4.1).1 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na amonium (100 µg/g). Pokud je látka určena k výrobě očních přípravků, vyhovuje limitní zkoušce na amonium (50 µg/g).

  Vápník (2.4.3). 10 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (100 µg/g). Pokud je látka určena k výrobě očních přípravků, vyhovuje limitní zkoušce na vápník (50 µg/g).

  Železo (2.4.9).5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 µg/g). Pokud je látka určena k výrobě očních přípravků, vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

  Sodík. Nejvýše 0,1 %, stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda II).

  Zkoušený roztok. 1,00 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok. Připraví se za použití základního roztoku sodíku (200 kg Na/ml) a podle potřeby se zředí vodou R.

  Měří se emisní intenzita při 589 nm.

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Stanovení obsahu

  Připraví se chromatografická kolona délky 0,3 m a vnitřního průměru 10 mm naplněná 10 g katexu silně kyselého R smíchaného s vodou prostou oxidu uhličitého R. Hladina kapaliny musí být po celou dobu 1 cm nad hladinou měniče iontů. Kolona se promyje 100 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS průtokovou rychlostí asi 5 ml/min a potom se promývá vodou prostou oxidu uhličitého R (při plném otevření uzávěru kolony) až do neutrální reakce eluátu na papír lakmusový modrý R. 0,200 g zkoušené látky se ve vhodné nádobce rozpustí ve 2 ml vody prosté oxidu uhličitého R, nechá se protéci kolonou průtokovou rychlostí asi 3 ml/min a přitom se zachycuje eluát. Nádobka se vymyje 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R a vzniklý roztok se rovněž nechá stejnou průtokovou rychlosti protéci kolonou. Nakonec se kolona promyje 200 ml vody prosté oxidu uhličitého R (při plném otevření uzávěru kolony) do neutrální reakce eluátu na papír lakmusový modrý R. Spojené eluáty se titrují hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za použití fenolftaleinu RS jako indikátoru.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 10,11 mg KNO3.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, zda je látka vhodná pro oční použití.