Český lékopis 1997

Lini oleum

N

Lněný olej

CAS 8001-26-1

Je to olej získaný lisováním nebo extrakcí zralých semen druhu Linum usitatissimum L.

Vlastnosti

Žlutá až hnědožlutá čirá průhledná kapalina, na vzduchu houstne a barví se temněji. Je velmi těžce rozpustný v lihu 96 %, snadno rozpustný v etheru, mísitelný s petrolejovým etherem. Tuhne při teplotě asi -20 °C.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se zkouška Totožnost olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Chromatogram zkoušeného roztoku se shoduje s charakteristickým chromatogramem pro lněný olej.

Zkoušky na čistotu

Hustota (2.2. S). 0,926 až 0,936 g/ml.

Index lomu (2.2.6). 1,478 až 1,482.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 4,5; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky.

Číslo jodové (2.5.4). 160,0 až 200,0.

Číslo zmýdelnění (2.5.6). 188,0 až 196,0; stanoví se se 2,0 g zkoušené látky.

Pryskyřičné oleje, tekutý parafin. 5 g se smíchá s 10 ml roztoku hydroxidu draselného R (150 gn) v lihu R 50% (V/V) a zahřívá se na vodní lázni pod zpětným chladičem do úplného zmýdelnění. Pak se roztok zředí 50 ml vody R; vzhled roztoku se nezmění.

Bělené nebo zkažené oleje. 1 ml se ve zkumavce protřepává 1 min s 1 ml kyseliny chlorovodíkové R, pak se smíchá s 1 ml resorcinolu RS a protřepává se 5 s. Po 5 min stání není vodná vrstva zbarvena intenzívněji (2.2.2) než 1 ml směsi složené z 0,5 ml manganistanu draselného 0,002 mol/l RS a 9,5 ml vody R.

Uchovávání

Ve zcela naplněných, dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.