Český lékopis 1997

Lithanthracis pix

N

Kamenouhelný dehet

Synonymum. Pix lithanthracis

 

CAS 8007-45-2

Je to dehet získaný suchou destilací kamenného uhlí, zbavený mechanických nečistot a vody.

Vlastnosti

Viskózní lesldá hnědočerná až černá tekutina, charakteristického pachu po naftalenu; na vzduchu zvolna tvrďne, hoří červeným svítivým plamenem. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s tuky a mastnými oleji.

Zkoušky totožnosti

Roztok S. 1 g se smíchá s 9 ml vody R a protřepává se 10 min. Pak se zfiltruje.

  1. 5 ml roztoku S se smíchá s 0,1 ml bromové vody R; vznikne nažloutlý zákal.
  2. Roztok S reaguje neutrálně nebo jen slabě zásadně na lakmusový papír.
  3. 0,1 g se smíchá s 5 ml lihu 96% R, protřepává se 5 min a pak se zfiltruj e; žlutý filtrát fluoreskuje v ultrafialovém světle při 365 nm intenzívně světle modře.
  4. 0,15 g se rozpustí ve 3 g oleje podzemnicového R; při pozorování v denním světle vznikne intenzívní žlutozelená fluorescence.

Zkoušky na čistotu

Hustota (2.2.5). 1,140 až 1,250 g/ml.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 3,0 %;stanoví se s 1,00 g.

Celkový popel (2.4.1. Nejvýše 0,3 %.

Uchovávání.

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.