Český lékopis 1997

Mangani sulfas monohydricus

2001

Monohydrát síranu manganatého

MnSO4 . H2O Mr 169,01 CAS 10034-96-5

Počítáno na vyžíhanou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % MnSO4.

Vlastnosti

Světle růžový krystalický slabě hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).
 2. 50 mg se rozpustí v 5 ml vody R a přidá se 0,5 ml sulfidu amonného RS, tvoří se světle růžová sraženina, která se rozpustí přidáním 1 ml kyseliny octové bezvodé R.
 3. Zkouška Ztráta žíháním, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje silněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

  Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce (100 μg/g) na chloridy

  Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 μg/g).

  Zinek. K 10 ml roztoku S se přidá 1 ml kyseliny sírové R a 0,1 ml hexakyanoželeznatanu draselného RS. Po 30 s opalescence tohoto roztoku není intenzívnější než opalescence směsi 5 ml základního roztoku zinku (10 μg Zn/ml), 5 ml vody R, 1 ml kyseliny sírové R a 0,1 ml hexakyanoželeznatanu draselného RS (50 μg/ml).

  Těžké kovy(2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 μg Pb/ml).

  Ztráta žíháním. 10,0 % až 12,0 %;stanoví se s 1,00 g při 500 °C.

  Stanovení obsahu

  0,150 g se rozpustí v 50 ml vody R. Přidá se 10 mg kyseliny askorbové R, 20 ml tlumivého roztoku s chloridem amonným o pH 10,0 a 0,2 ml roztoku černi eriochromové T R (2 g/l) v triethanolaminu R a titruje se edetanem disodným 0,1 mohl US do změny zbarvení z fialové na čistě modrou.

  1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 15,10 mg MnSO4.