Český lékopis 1997

Maydis oleum raffmatum

1999

Čištěný kukuřičný olej

Synonymum. Oleum maydis

CAS 8001-30-7

Je to čištěný mastný olej získaný ze semen Zea mays L. lisováním nebo extrakcí.

Vlastnosti

Čirý světle žlutý nebo žlutý olej. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, je mísitelný s etherem petrolejovým (TV: 40 °C až 60 °C) a dichlormethanem.

Hustota je asi 0,920 a index lomu asi 1,474.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Chromatogram zkoušené látky odpovídá chromatogramu porovnávacího roztoku.
  2. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 10,0 g. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků, je číslo kyselosti nejvýše 0,3.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků, je číslo peroxidové nejvýše 5,0.

Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 2,8 %; stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Zásadně reagující látky (2.4.19). Vyhovuje zkoušce Zásadně reagující látky v mastných olejích.

Podíl mastných kyselin. (2.4.22, Metoda A). Frakce mastných kyselin oleje má následující složení:

Steroly. Stanoví se plynovou chromatografí (2.4.23); podíl sterolů oleje obsahuje nejvýše 0,3 % brassikasterolu.

Voda, mikrostanovení (2.5.32). Pokud je látka určená k výrobě parenterálních přípravků, obsahuje nejvýše 0,1 % vody, stanoví se s 5,00 g zkoušené látky. Použije se směs stejných objemových dílů dekanolu R a metharcolu bezvodého R jako rozpouštědla.

Uchovávání

Chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující 25 °C.

Označování

V označení na obalu se uvede, zda: