Český lékopis 1997

Methylis salicylas

Methylsalicylat

Synonymum. Methylum salicylicum

 

C8H8O3 Mr 152,15 CAS 119-36-8

Je to methylester kyseliny 2-hydroxybenzoové. Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny C8H8O3

Vlastnosti

Bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, mísitelný s lihem, s tuky a se silicemi.

Zkoušky totožnosti

 1. 0,25 ml se zahřívá 5 min s 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS na vodní lázni. Přidají se 3 ml kyseliny sírové zředěné RS. Vzniklá sraženina se zfiltruje, promyje vodou R a vysuší se při 100 °C až 105 °C; teplota tání (2.2.14) sraženiny je 156 °C až 161 °C.
 2. K 10 ml nasyceného roztoku se přidá 0,05 ml chloridu železitého RSl; vzniká fialové zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. Ke 2 ml se přidá 10 ml lihu 96% R. Roztok je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok Ž7 (2.2.2, Metoda II).

  Kysele reagující látky. 5,0 g se rozpustí ve směsi 50 ml lihu 96% R a 0,2 ml zeleně bromkresolové RS předem zneutralizované do modrého zbarvení hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS. Do znovuobjevení se modrého zbarvení roztoku se spotřebuje nejvýše 0,4 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

  Index lomu (2.2.6). 1,535 až 1,538.

  Relativní hustota (2.2.5). 1,180 až 1,186.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí v 25 ml lihu 96% R, přidá se 0,05 ml červeně fenolové RS a roztok se neutralizuje hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS. Ke zneutralizovanému roztoku se přidá 50,0 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS a 30 min se zahřívá pod zpětným chladičem na vodní lázni. Po ochlazení se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS. Vypočítá se spotřeba hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS použitého ke zmýdelnění. Provede se slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 15,21 mg sloučeniny C8H8O3.

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.