Český lékopis 1997

Natrii salicylas

Salicylan sodný

Synonymum. Natrium salicylicum

 

C7H5NaO3 Mr 160,10 CAS 54-21-7

Je to sodná sůl kyseliny 2-hydroxybenzoové. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C7H5NaO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo malé bezbarvé krystalky nebo lesklé šupinky. Je snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96% a prakticky nerozpustný v etheru.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. A a C.

Alternativní sestava zkoušek: B a C, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem salicylanu sodného CRL.
 2. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce na salicylany (2.3.1).
 3. Vyhovuje zkoušce (b) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok HŽ6 (2.2.2, Metoda II).

  Kysele reagující látky. K 20 ml roztoku S se přidá 0,1 ml červeně fenolové RS; roztok je žlutý. Ke změně zbarvení indikátoru na červenofialové se spotřebují nejvýše 2,0 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

  Chloridy (2.4.4). K 5 ml roztoku S se přidá 5 ml vody R a 10 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zfiltruje se. 10 ml filtrátu se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 µg/g).

  Sírany (2.4.13). 2,5 ml roztoku S se zřeďí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (600 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 1,6 g se rozpustí v 16 ml směsi objemových dílů vody R a lihu 96% R (5 + 10). 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (20 μg/g). Porovnávací roztok se připraví zředěním záklaďního roztoku olova (2 µg Pb/ml) připraveného zředěním základního roztoku olova (100 µg Pb/ml) směsí objemových dílů vody R a lihu 96% R (5 + 10).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Stanovení obsahu

  0,130 g se rozpustí ve 30 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické inďikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 16,01 mg C7H5NaO3

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.