Český lékopis 1997

Orthosiphonis folium

1998

Synonymum: Folium orthosiphonis

Jsou to úlomky usušených listů a vrcholků stonků druhu Orthosiphon stamineus BEN'TH. (Orthosiphon aristatus MIQ., Orthosiphon spicatus BAK.).

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Listy jsou křehké, až 7,5 cm dlouhé a až 2,5 cm široké. Řapík je krátký, čepel oválná až kopinatá, na konci zašpičatělá, na bázi klínovitá. List na spodní straně světle šedozelený, na svrchní straně tmavozelený až nahnědle zelený. Žilnatina zpeřená, s malým množstvím postranních žilek. Pozoruje se lupou (lOx zvětšující), postranní žilky probíhají rovnoběžně s hlavní žilkou a pak se odklánějí v ostrém úhlu. Okraj listu je nepravidelně hrubě zubatý, někdy vroubkovaný, čepel mírně podvinutá. Řapík tenký, čtyřhranný, 4 mm až 8 mm dlouhý a stejně jako primární žilnatina fialově naběhlý. Občas jsou patrné shluky namodrale bílých až fialových, dosud nerozvinutých květů.
  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je tmavozelený. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Droga je charakteristická těmito znaky: úlomky pokožky s buňkami se stěnami vlnitě zprohýbanými, jednobuněčné nebo dvoubuněčné kuželovité krycí chlupy, jednořadé, tříbuněčné až osmibuněčné chlupy až 450 ~m dlouhé se silně tečkovanými stěnami, chlupy s jednobuněčnou nebo dvoubuněčnou hlavičkou, žláznaté chlupy s jednobuněčnou nohou a obvykle čtyřbuněčnou hlavičkou, diacytické průduchy (2.8.3) jsou četnější na spodní straně listu.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatograiie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

    Zkoušený roztok. 1 g práškované drogy (710) se smíchá s 10 ml methanolu R, protřepává se 5 min ve vodní lázni při 60 °C a po ochlazení se zfiltruje.

    Porovnávací roztok. 1 mg sinensetinu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

    Na vrstvu se nanese do pruhů 10 µl zkoušeného roztoku a 5 µl porovnávacího roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R, ethylacetatu R a toluenu R (5 + 40 + 55) po dráze 10 cm. Vrstva se vysuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chro matogramu porovnávacího roztoku je ve střední části skvrna sinensetinu s intenzívní světle modrou fluorescencí. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je ve střední části větší skvrna s modrou fluorescencí, která odpovídá skvrně sinensetinu na chromatogramu porovnávacího roztoku; nad touto skvrnou jsou dvě skvrny (modrá a fialová) a pod touto skvrnou jsou dvě skvrny s namodralou fluorescencí; ve spodnf třetině chromatogramu a v blízkostí čela jsou skvrny s červenou fluorescencí.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 5 % stonků o průměru více než 1 mm a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 11,0 %. 1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 12,5 %.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.