Český lékopis 1997

Pini pumilionis etheroleum

N

Kosodřevinová silice

Synonyma. Pini pumilionis aetheroleum, Oleum pini pumilionis

Je to silice získaná z čerstvého jehličí a mladších větévek druhu Pinus mughus SCOP. destilací s vodní parou.

Obsahuje 3,0 % až 10,0 % esterů, počítáno jako bornylacetat (C12H20O2 Mr 196,29).

Vlastnosti

Bezbarvá až slabě zelenožlutá čirá kapalina. Je charakteristického pachu, aromatické, pozdě] i palčivé a hořké chuti, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem, etherem a mastnými oleji. Působením světla a vzduchu houstne a barví se temněji.

Zkoušky totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok. 10 µ bornylacetatu R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS a suší se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a zbarvením skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být i další, méně intenzívní skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Hustota (2.2.5). 0,862 až 0,877 g/ml.

  Index lomu (2.2.6). 1,475 až 1,480.

  Optická otáčivost (2.2. 7). -4° až -16°.

  Voda v silicích (2.8.5). Vyhovuje požadavkům zkoušky Voda v silicích.

  Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice (2.8.7). Vyhovuje požadavkům zkoušky Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice.

  Pach a chuť silic (2.8.8). Vyhovuje požadavkům zkoušky Pach a chuť silic.

  Zbytek po odpaření silic (2.8.9). Zbytek váží nejvýše 0,150 g.

  Rozpustnost v lihu (2.8.1 D). Je rozpustná v jednom objemovém dílu lihu 96%.

  Chromatografický prolil. Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Roztok vnitřního standardu. 0,250 g undekanu R se rozpustí v hexanu R a zředí se jím na 50,0 ml. Zkoušený roztok. 0,250 g se rozpustí v hexanu R a zředí se jím na 50,0 ml. 2,0 ml se smíchají s 1,0 ml roztoku vnitřního standardu.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastřílrne se 0,5 µl zkoušeného roztoku. Opakuje se nejméně třikrát. Při dodržení předepsaných podmínek se eluují jednotlivé látky v pořadí: a-pinen, kamfen, 13-pinen, myrcen, a-felandren, limonen, bornylacetat. Zkoušku lze hodnotit, jestliže symetrie píku je nejméně 0,8 a nejvýše 1,2, počítáno pro píle limonenu, a rozlišení mezi píky odpovídajícími cineolu a limonenu je nejméně 1,0. Obsah jednotlivých látek v procentech se vypočítá podle vzorce:

  Pi · MVS · 100 ,
  f · PVS · MS

  v němž značí:

  Pi - plochu píku odpovídající látce i,

  PVS - plochu píku odpovídající undekanu,

  MVS - obsah undekanu v roztoku vnitřního standardu v gramech,

  M - obsah silice ve zkoušeném roztoku v gramech,

  f - korekční faktor pro porovnání odezvy undekanu a složky i.

  Obsah látek v procentech:

  Stanovení obsahu

  5,000 g se smíchá s 20,0 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS a vaří se 1 h pod zpětným chladičem. Po ochlazení se přidá 0,5 ml modři thymolové RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,5 mol/l VS do změny zbarvení. Provede se slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS odpovídá 98,15 mg C12H20O2.

  Uchovávání.

  Ve zcela naplněných vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.