Český lékopis 1997

Psyllii semen

Blešníkové semeno

Synonymum. Semen psyllii

Je to zralé celé usušené semeno druhu Plantago afra L. (Plantago psyllium L.) nebo Plantago indka L. (Plantago arenaria WALDST. et KIT.).

Vlastnosti

Droga sladké chuti.

Makroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti.

Zkoušky totožnosti

Semena druhu Plantago afra jsou světle hnědá až tmavě hnědá, ne však černá, hlaďká, lesklá, podlouhle oválná, 2 mm až 3 mm dlouhá a 0,8 mm až 1,0 mm široká, na jednom konci širší. Uprostřed dorzální strany je patrná světleji zbarvená skvrna. Na ventrální straně je podélná, světlej i zbarvená jizva, lemovaná vystouplými okraji, uprostřed se zřetelně patrným hilem.

Semena Plantago indka j sou téměř totožná se semeny druhu Plantago afra, jsou však méně leská, 2 mm až 3 mm dlouhá a nejvýše 1,5 mm široká.

  Zkoušky na čistotu

  Číslo bobtnanosti (2.8.4). Nejméně 10.

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 1,0 %, včetně nazelenalých nezralých semen. Stanoví se s 10,0 g drogy.

  Droga neobsahuje semena, která mají ve střední části jizvy tmavou skvrnu (Plantago lanceolata L. a Plantago major L.) nebo semena s hnědavě šedým nebo narůžovělým osemením (P. ovata FORSSK. a P. sempervirens CRANTZ).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 14,0 %; 1,000 g drogy se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 4,0 %.

  Uchovávání

  Chráněno před světlem a vlhkostí.