Český lékopis 1997

Rapae oleum raffinatum

1999

Řepkový olej čištěný

Je to mastný olej získaný ze semen druhu Brassica napus L. a Brassica campestris L. lisováním nebo extrakcí a následným čištěním. Může být přidána vhodná antioxidační přísada.

Vlastnosti

Čirá, světle žlutá tekutina. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, mísitelný s etherem petrolejovým (TV: 40 °C až 60 °C).

Relativní hustota je asi 0,917 a index lomu asi 1,473.

Zkouška totožnosti

Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Chromatogram zkoušené látky se shoduje s charakteristickým chromatogramem řepkového oleje.

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky. Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0.

  Nezmýdelnitelné látky (2.5.7).Nejvýše 1,5 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

  Zásaditě reagující látky (2.4.19). Vyhovuje zkoušce Zásaditě reagující látky v mastných olejích.

  Podíl mastných kyselin. (2.4.22, Metoda A). Podíl mastných kyselin oleje má následující složení:

  Uchovávání

  Ve zcela naplněných vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: