Český lékopis 1997

Sojae oleum raffinatum

2000

Sójový olej čištěný

CAS 8001-22-7

Je to mastný olej získaný ze semen Glycine soja SIEB. a ZUCC. a Glycine max (L.) MERR. (G. hispida (MOENCH) MAXIM.) extrakcí a následným přečištěním. Může obsahovat vhodnou antioxidační přísadu.

Vlastnosti

Čirá světle žlutá tekutina. Je mísitelný s etherem petrolejovým (50 °C až 70 °C) a prakticky nerozpustný v lihu 96%. Relativní hustota je asi 0,922 a index lomu asi 1,475.

Zkouška totožnosti

Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatogra%í (2.3.2). Chromatogram zkoušené látky odpovídá charakteristickému chromatogramu sójového oleje.

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky.

  Číslo peroxidové (2.2.5, Metoda A). Nejvýše 10,0. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je nejvýše 5,0.

  Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 1,5 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

  Zásaditě reagující látky (2.4.19). Vyhovuje zkoušce Zásaditě reagující látky v mastných olejích.

  Podíl mastných kyselin. Provede se zkouška Cizí oleje v mastných olejích plynovou chromatografií (2.4.22, Metoda A). Podíl mastných kyselin v oleji má následující složení:

  Brassikasterol (2.4.23). Nejvýše 0,3 % ve sterolovém podílu oleje.

  Voda, mikrostanovení (2.5.32). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je nejvýše 0,1 %; stanoví se s 5,00 g zkoušené látky coulometrickou titrací vody. Použije se směs stejných objemových dílů dekanolu R a methanolu bezvodého R jako rozpouštědla.

  Uchovávání

  Ve zcela naplněných dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem při teplotě nejvýše 25 °C.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: