Český lékopis 1997

Solani amylum

1998

Bramborový škrob

Synonymum. Amylum Solani

 

CAS 9005-25-8

Je to škrob získaný z hlíz druhu Solanum tuberosum L.

Vlastnosti

Velmi jemný bílý prášek, vrzající mezi prsty. Je prakticky nerozpustný ve studené vodě a v lihu 96%. Neobsahuje škrobová zrna jiných rostlinných druhů. Může obsahovat malé množství úlomků tkání matečné rostliny.

Zkoušky totožnosti

 1. Pozoruje se pod mikroskopem ve směsi stejných objemových dílů glycerolu R a vody R Škrobová zrna jsou nepravidelného tvaru, vejčitá nebo hruškovitá, 30µm až 100 µm velká nebo kulovitá o průměru 10 µm až 35 µm. Občas se vyskytují složená, dvojčetná až čtyřčetná zrna. Vejčitá a hruškovitá zrna mají mimostředové hilum, kulovitá zrna středové nebo mírně mimostředové hilum. Všechna zrna jsou zřetelně koncentricky vrstvená. V polarizovaném světle je patrný intenzívní černý kříž protínající hilum.
 2. 1 g se suspenduje v 50 ml vody R, vaří se 1 min a pak se ochladí; vznikne hustý, opalizující sliz.
 3. K 1 ml slizu ze zkoušky totožnosti B se přidá 0,05 ml jodu RSl; vznikne tmavě modré zbarvení, které po zahřátí zmizí a po ochlazení se opět objeví.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 8,0; měří se následující roztok: 5,0 g se 60 s protřepává s 25,0 ml vody prosté oxidu uhličitého R a pak se nechá 15 min stát.

  Železo (2.4.9). 1,5 g se protřepe s 10 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

  Cizí příměsi (2.8.2). Pozoruje se pod mikroskopem ve směsi stejných dílů glycerolu R a vody R; nejsou přítomny stopy buněčných stěn a zbytků cytoplazmatu.

  Celkové bílkoviny. Nejvýše 0,1 % (odpovídá 0,017 % N a přepočítávací faktor je 5,7). Stanoví se se 6,00 g mineralizací s kyselinou sírovou (2.5.9) s následující modifikací: částice ulpělé na hrdle baňky se spláchnou 25 ml kyseliny sírové R, směs se zahřívá tak dlouho, až je roztok čirý; použije se 45 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS.

  Oxidační látky (2.5.30). Vyhovuje požadavkům zkoušky Oxidanty.

  Oxid siřičitý (2.5.29). Nejvýše 50 μg/g.

  Mikrobiální znečištění. Nejvýše 103 bakterií a nejvýše 102 hub v gramu; stanoví se plotnovou metodou (2.6.12). Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 20,0 %; 1,000 g se suší 90 min v sušárně při 130 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,6 %;stanoví se s 1,00 g.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.