Český lékopis 1997

Tragacantha

2000

Tragant

CAS 9000-65-1

Je to na vzduchu ztvrdlý sliz vytékající samovolně nebo po naříznutí kmenu a větví druhu Astragalus gummifer LABILL. a některých dalších druhů rodu Astragalus ze západní Asie.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Tenké, zploštělé, pentlicovité, bílé nebo nažloutlé průsvitné proužky, asi 30 mm dlouhé, 10 mm široké a až 1 mm silné, více nebo méně zakřivené; rohovité; 10m krátký; na povrchu jemné, podélné rýhy a soustředná, příčná žebra. Mohou být přítomny také poněkud silnější kusy podobného tvaru, méně průsvitné a hůře se lámající.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je bílý nebo téměř bílý, s asi desetinásobným množstvím vody tvoří slizovitý gel. Pozoruje se pod mikroskopem v glycerolu R 50% (V/V). Ve slizovité hmotě jsou patrny četné vrstevnaté buněčné membrány, které se barví chloridem zinečnatým s jodem RS fialově. Škrobová zrna jednotlivá nebo v malých skupinách, většinou okrouhlá, někdy deformovaná, o průměru 4 ~m až 10 pm, příležitostně až 20 um; centrální hilum je viditelné v polarizovaném světle.
 3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Arabská klovatina, viz Zkoušky na čistotu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou tři skvrny odpovídající galaktose, arabinose a xylose. Na čele chromatogramu je nažloutlá skvrna a mezi skvrnami galaktosy a arabinosy je šedozelená skvrna.
 4. 0,5 g práškované drogy (355) se navlhčí 1 ml lihu 96% R a postupně, za stálého protřepávání se přidává 50 ml vody R, dokud nevznikne homogenní sliz. 5 ml slizu se smíchá s 5 ml vody R a 2 ml hydroxidu barnatého RS; vznikne jemná vločkovitá sraženina. Zahřívá se 10 min na vodní lázni; vznikne intenzívně žluté zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Arabská klovatina. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R. Zkoušený roztok. 100 mg práškované drogy (355) se v silnostěnné zkumavce smíchá s 2 ml roztoku kyseliny trifluoroctové R (100 g/l), silně se třepe do rozpuštění vzniklého gelu, zkumavka se uzavře a směs se zahřívá 1 h při 120 °C. Hydrolyzát se odstředí, čirá supernatantní tekutina se opatrně převede do 50ml baňky, přidá se 10 ml vody R a roztok se odpaří za sníženého tlaku do sucha. Ke konečnému čirému filmu se přidá 0,1 ml vody R a 0,9 ml methanolu R. Amorfní sraženina se odstředí a je-li třeba, supernatantní tekutina se zředí methanolem R na 1 ml.

  Porovnávací roztok. 10 mg arabinosy R, 10 mg galaktosy R, 10 mg rhamnosy R, a 10 mg xylosy R se rozpustí v 1 ml vady R a zředí se methanolem R na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µl obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného R (16 gll), butanolu R a acetonu R (10 + 40 + 50) po dráze 10 cm. Vrstva se suší několik minut v proudu horkého vzduchu a vyvíjí se stejnou mobilní fází ještě jednou po dráze 15 cm. Potom se suší 10 min při 110 °C, postříká se anisaldehydem RS a znova se 10 min suší při 110 °C. Na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou čtyři zřetelně oddělené skvrny (v pořadí vzrůstajícího RF) odpovídající galaktose (šedozelená až zelená), arabinose (žlutozelená), xylose (zelenošedá nebo žlutošedá) a rhamnose (žlutozelená). Na chromatogramu zkoušeného roztoku není žlutozelená skvrna odpovídají rhamnose na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Methylcelulosa. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Arabská klovatina. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není patrná v blízkostí čela červená skvrna.

  Slizy z rostlin rodu Sterculia.

  1. 0,2 g práškované drogy (355) se v odměrném válci na 10 ml se zabroušenou zátkou děleném po 0,1 ml protřepává s 10 ml lihu R 60% (V/V). Objem gelu je nejvýše 1,5 ml.
  2. 1,0 g práškované drogy (355) se protřepává se 100 ml vody R a pak se přidá 0,1 ml červeně methylové RS. Barva roztoku se změní po přidání nejvýše 5,0 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

  Cizí látky. 2,0 g práškované drogy (355) se v 250ml baňce s kulatým dnem smíchají s 95 ml methanolu R a promíchá se krouživým pohybem tak, aby se zkoušená droga navlhčila. Přidá se 60 ml kyseliny chlorovodíkové RS, několik skleněných varných kuliček o průměru asi 4 mm a zahřívá se 3 h pod zpětným chladičem na vodní lázni za občasného protřepávání. Varné kuličky se odstraní a ještě horká suspenze se zfiltruje ve vakuu filtrem ze slinutého skla (160). Baňka se promyje malým množstvím vody R, promývací tekutina se rovněž zfiltruje a zbytek na filtru se promyje asi 40 ml methanolu R a suší se do konstantní hmotnosti (asi 1 h). Po vychladnutí v exsikátoru se zváží. Zbytek váží nejvýše 20 mg (1,0 %).

  Průtokový čas. Nejméně 10 s, je-li látka určena pro přípravu emulzí nejméně 50 s. 1,0 g práškované drogy (125 až 250) se v 1000ml baňce s kulatým dnem se zabroušenou zátkou smíchá s 8,0 ml lihu 96% R a baňka se uzavře. Promíchá se tak, aby suspenze pokryla vnitřní stěny baňky, ale aby nesmáčela zátku. Pak se přidá 72,0 ml vody R, baňka se uzavře a 3 min se intenzívně protřepává. Po 24 h stání se znovu 3 min intenzívně protřepává. Vzduchové bubliny se odstraní ze slizu ve vakuu (5 min). Sliz se převede do 50ml válce. Do slizu se ponoří skleněná trubice délky 200 mm a vnitřního průměru 6,0 mm, označená ve vzdálenosti 20 mm a 120 mm od spodního okraje. Trubice nesmí být umyta povrchově aktivními látkami. Když dosáhne hladina slizu horní značky, uzavře se trubice prstem. Pak se vyjme z válce, prst se odstraní a měří se stopkami čas v sekundách, potřebný k tomu, aby hladina slizu dosáhla spodní značky. Opakuje se čtyřikrát, vypočítá se průměrná hodnota posledních tří stanovení.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 4, 0 %.

  Mikrobiální znečištění (2.6.12). Celkový počet živých mikroorganismů je nejvýše 10° v gramu; stanoví se počítáním na pevných půdách. Vyhovuje zkoušce (2.6.13) na nepřítomnost Escherichia coli a Salmonella.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, zda je látka vhodná pro přípravu emulzí.