Český lékopis 1997

Tritici oleum raffinatum

1999

Čištěný pšeničný olej

Synonymum. Tritici aestivi oleum raffinatum

Je to mastný olej získaný z klíčků semen druhu Tritticum aestivum L. lisováním za studena nebo jinými vhodnými mechanickými způsoby. Potom je přečištěn a může být přidána vhodná antioxidační přísada.

Vlastnosti

Čirá nažloutlá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, mísitelný s etherem petrolejovým (40 °C až 60 °C).

Relativní hustota je asi 0,925 a index lomu je asi 1,475.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Chromatogram zkoušené látky odpovídá charakteristickému chromatogramu pšeničného oleje.
  2. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je číslo kyselosti nejvýše 0,3.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0. Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, je číslo peroxidové nejvýše 5,0.

Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 5,0 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Zásaditě reagující látky (2.4.19). Vyhovuje zkoušce Zásadně reagující látky v mastných olejích.

Podíl mastných kyselin. Provede se zkouška Cizí oleje v mastných olejích plynovou chromatografií (2.4.22). Podíl mastných kyselin oleje má následující složení:

kyselina palmitová 14,0 % až 19,0 %,
kyselina stearová nejvýše 2,0 %,
kyselina olejová 12,0 % až 23,0 %,
kyselina linolová 52,0 % až 59,0 %,
kyselina linolenová 3,0 % až 10,0 %,
kyselina eikosenová nejvýše 2,0 %.

Brassikasterol (2.4.23). Nejvýše 0,3 % brassikasterolu ve sterolovém podílu zkoušené látky.

Voda, mikrostanovení (2.5.32). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních lékových forem, obsahuje nejvýše 0,1 % vody; stanoví se s 5,00 g zkoušené látky. Použije se směs stejných objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R jako rozpouštědlo.

Uchovávání

Ve zcela naplněných vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

Označování

V označení na obalu se uvede: