Český lékopis 1997

Triticiamylum

1998

Pšeničný škrob

Synonymum. Amylum tritici

 

CAS 9005-25-8

Získává se z obilek druhu Triticum aestivum L. (T. vulgare VILL.).

Vlastnosti

Velmi jemný bílý prášek vrzající mezi prsty. Je prakticky nerozpustný ve studené vodě a v lihu 96%. Neobsahuje škrobová zrna jiných rostlinných druhů. Může obsahovat malé množství úlomků tkání matečné rostliny.

Zkoušky totožnosti

 1. Pozoruje se pod mikroskopem ve směsi stejných objemových dílů glycerolu R a vody R Škrobová zrna jsou velká a malá, jen zříďka jsou přítomna škrobová zrna střeďní velikostí. Velká zrna o průměru 10 µm až 45 µm jsou při čelním pohledu čočkovitá nebo řidčeji ledvinitá, středové hilum a vrstvení není patrné nebo je jen sotva patrné, zrna jsou někdy na okrajích popraskaná. Při bočném pozorování jsou zrna oválná a vřetenovitá, hilum je patrné jako trhlina protáhlá ve směru podélné osy. Malá zrna, kulovitá nebo mnohostěnná, o průměru 2 µm až 10µm.

  V polarizovaném světle je patrný výrazný černý kříž protínající hilum.

 2. 1 g se suspenduje v 50 ml vody R, várí se 1 min a pak se ochladí; vznikne řídký, zakalený sliz.
 3. K 1 ml slizu ze zkoušky totožnosti B se přidá 0,05 ml jodu RSl; vznikne tmavě modré zbarvení, které po zahřátí zmizí a po ochlazení opět vznikne.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 8,0. 5,0 g se protřepává 60 s s 25,0 ml vody prosté oxidu uhličitého R a pak se nechá 15 min stát.

  Železo (2.4.9). 1,5 g se protřepe s 15 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

  Cizí příměsi (2.8.2). Pozoruje se pod mikroskopem ve směsi stejných ďílů glycerolu R a vody R; nej sou přítomny stopy buněčných stěn a zbytků cytoplazmatu.

  Celkové bílkoviny. Nejvýše 0,3 % celkových bílkovin (odpovídá 0,048 % dusíku, přepočítávací faktor je 5,7). Provede se stanovení dusíku mineralizací kyselinou sírovou (2.5.9). Postup je upraven takto: stanoví se s 6,0 g, částice ulpělé na hrdle baňky se opláchnou 25 ml lryselirry sírové R, směs se zahřívá tak dlouho, až je roztok čirý; přidá se 45 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS.

  Oxidační látky (2.5.30). Vyhovuje požadavkům statě Oxidanty.

  Oxid siřičitý (2.5.29). Nejvýše 50 μg/g.

  Mikrobiální znečištění. Nejvýše 103 bakterií/g a nejvýše 10 Zhub/g; stanoví seplotnovou metodou (2.6.12). Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli (2.6.13).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 15,0 %; 1,000 g se suší 90 min v sušárně při 130 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,6 %;stanoví se s 1,00 g.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.