Český lékopis 1997

Verbasci flos

N

Diviznový květ

Synonymum. Flos verbasci

Je to usušená květní koruna druhu Verbascum phlomoides L. nebo druhu Verbascum densiflorum BERTOL. nebo jejich směs.

Vlastnosti

Droga charakteristického pachu po medu, nasládlé, slizovité chuti. Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A, B a C.

Zkoušky totožnosti

  1. Koruna souměrná, kolovitá, žlutá, trubka krátká, lem s pěti nestejnými cípy (dva horní nejmenší, spodní, prostřední největší). Koruna na spodní straně chlupatá, na svrchní straně lysá. Tyčinky ke koruně přirostlé, horní tři j sou bílé nebo nažloutle chlupaté, s ledvinitými, příčně nasazenými prašníky, dolní dvě tyčinky jsou delší, lysé, se sbíhavými prašníky.
  2. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Buňky pokožky se stěnami mírně vlnitě zprohýbanými, obsahují sférokrystaly hesperidinu. Na spodní straně četné mnohobuněčné přeslenitě větvené krycí chlupy, jen zřídka žláznaté chlupy se čtyřbuněčnou až osmibuněčnou hlavičkou. Bezbarvý mezofyl několikavrstevný z okrouhlých až hvězdicovitých buněk s četnými intercelulárami a slizovými buňkami. Cévy jemné, šroubovitě ztlustlé, rozvětvené, anastomozují cí. Nitky horních tyčinek s dlouhými jednobuněčnými kyjovitě rozšířenými chlupy, na povrchu bradavčitými. Chlupy mohou obsahovat sférokrystaly hesperidinu. Pylová zrna oranžovočervená kulovitá o průměru 30 µm až 45 µm, se třemi klíčními póry a jemně trnitou exinou.
  3. Droga se upráškuje (355). Prášek je žlutý. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: úlomky mnohobuněčných krycích chlupů přeslenitě větvených; úlomky pokožky se sférokrystaly hesperidinu a jemných šroubovitě ztlustlých cév; jednobuněčné kyjovitě rozšířené krycí chlupy, někdy se sférokrystaly hesperidinu; Pylová zrna oranžovočervená kulovitá o průměru 30 µm až 45 µm, se třemi klíčními póry a jemně trnitou exinou.
  4. Provede se tenkovrstvá chromatografle (2.2.2 za použití vrstvy silikagelu G R.

    Zkoušený roztok. 1 g práškované drogy (355) se smíchá s 10 ml methanolu R a zahřívá se 5 min ve vodní lázni při 60 °C. Po ochlazení se zfiltruje.

    Porovnávací roztok. 5 mg rutinu R a 5 mg hyperosidu R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (20 mm x 3 mm) po 10 µl obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, kyseliny octové ledové R, vody R a ethylacetatu R (11 + 11 + 27 + 100) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší v proudu horkého vzduchu a ještě horká se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 g/l) v methanolu R. Pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je skvrna odpovídající polohou a zbarvením skvrně rutinu na chromatogramu porovnávacího roztoku a modře fluoreskující skvrna odpovídající přibližně polohou skvrně hyperosidu na chromatogramu porovnávacího roztoku. Bezprostředně nad a pod touto modře fluoreskující skvrnou jsou dvě skvrny fluoreskující oranžově žlutě, v blíZkosti čela chromatogramu je intenzívně žlutá skvrna a pod ní skvrna fluoreskující modře.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 2 % a nejvýše 10 % zhnědlé drogy.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %; 2,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 6,0 %.

Číslo bobtnavosti (2.8.4). Nejméně 12,0; stanoví se s 0,200 g práškované drogy (355).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem a vlhkostí.