Český lékopis 1997

Zinci acetat dihydricus

2000

Dihydrát octanu zinečnatého

C4H6O4Zn . 2H2O Mr 219,50 CAS 5970-45-6
Mr bezvodého 183,48

Obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C4H6O4Zn . 2H2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo lístky. Je snadno rozpustný ve vodě a dobře rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Vyhovuje zkoušce (a) na octany (2.3.1).
 2. Vyhovuje zkoušce na zinek (2.3.1).

   Zkoušky na čistotu

   Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

   Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

   Hodnota pH (2.2.3). 5,8 až 7,0; měří se roztok připravený zředěním 10 ml roztoku S vodou prostou oxidu uhličitého R na 20 ml.

   Redukující látky. Směs 10 ml roztoku S, 90 ml vody R, 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 1,5 ml roztoku manganistanu draselného R (0,3 g/l) se vaří 5 min; roztok zůstane růžově zbarvený.

   Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S zředěných vodou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (50 µg/g). Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

   Hliník. Nejvýše 5 pglg; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

   Zkoušený roztok. 2,50 g se rozpustí ve 20 ml roztoku kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l) a zředí se stejným roztokem na 25,0 ml.

   Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku hliníku (200 pg Al/ml) zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l).

   Měří se absorbance při 309,3 nm za použiti hliníkové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduchacetylen.

   Arsen (2.4.2). 0,5 g vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

   Kadmium. Nejvýše 2 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I). Zkoušený roztok. Použije se roztok připravený ve zkoušce Hliník.

   Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku kadmia (I mg Cd/ml) zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l).

   Měří se absorbance při 228,8 nm za použití kadmiové lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduchacetylen.

   Měd'. Nejvýše 50 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I). Zkoušený roztok. Použije se roztok připravený ve zkoušce Železo.

   Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základního roztoku mědi (10 µg Cu/ml) zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l).

   Měří se absorbance při 324,8 nm za použití měděné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduchacetylen.

   Železo. Nejvýše 50 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

   Zkoušený roztok. 1,25 g se rozpustí ve 20 ml roztoku kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l) a zředí se stejným roztokem na 25,0 ml.

   Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základmho roztoku železa (20 Fg Fe/ml) zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l).

   Měří se absorbance při 248,3 nm za použití železné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduchacetylen.

   Olovo. Nejvýše 10 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

   Zkoušený roztok. 5,00 g se rozpustí ve 20 ml roztoku kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l) a zředí se stejným roztokem na 25,0 ml.

   Porovnávací roztoky. Připraví se za použití základmho roztoku olova (1 mg Pó/ml) zředěním roztokem kyseliny dusičné prosté olova a kadmia R (200 g/l).

   Měří se absorbance při 283,3 nm za použití olověné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduchacetylen.

   Stanovení obsahu

   0,200 g se rozpustí v 5 ml kyseliny octové zředěné RS a provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 21,95 mg C4H6O4Zn . 2H2O .

   Uchovávání

   V dobře uzavřených, nekovových obalech.