Český lékopis 1997

Zinci oxidum

Oxid zinečnatý

Synonymum. Zincum oxydatum

 

ZnO Mr 81,38 CAS 1314-13-2

Počítáno na vyžíhanou látku, obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny ZnO.

Vlastnosti

Bílý nebo slabě nažloutlý jemný amorfní prášek bez hrubých částic. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Rozpouští se ve zředěných minerálních kyselinách.

Zkoušky totožnosti

 1. Při intenzívním zahřívání žloutne, žluté zbarvení po ochlazení mizí.
 2. 0,1 g se rozpustí v 1,5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 5 ml. Roztok vyhovuje zkoušce na zinek (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Zásadně reagující látky. 1,0 g se protřepe s 10 ml vroucí vody R, přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RS a zfiltruje se. Pokud je filtrát červeně zbarven, spotřebuje se nejvýše 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS ke změně zbarvení indikátoru.

  Uhličitany a látky nerozpustné v kyselinách. 1,0 g se rozpustí v 15 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Rozpouštění probíhá bez šumění a vzniklý roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a je bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Arsen (2.4.2). 0,2 g vyhovují limitní zkoušce A na arsen (5 µg/g).

  Kadmium. Nejvýše 10 µg Cd/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II).

  Zkoušený roztok. 2,0 g se rozpustí ve 14 ml směsi stejných objemových dílů vody R a kyseliny dusičné prosté kadmia a olova R. Vaří se 1 min, pak se ochladí a zředí vodou R na 100,0 ml. Porovnávací roztoky. Připraví se zředěním základního roztoku kadmia (0,1% Cd) roztokem kyseliny dusičné prosté kadmia a olova R 3,5% (V/V).

  Měří se absorbance při 228,8 nm za použití kadmiové lampy s dutou katodou jako zdroj e záření a plamene vzduch-acetylen nebo vzduch-propan.

  Železo (2.4.9). 50 mg se rozpustí v 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 10 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (200 μg/g). Použije se 0,5 ml kyseliny thioglykolové R.

  Olovo. Nejvýše 50 µg Pb/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II).

  Zkoušený roztok. 5,0 g se rozpustí ve 24 ml směsi stejných objemových dílů vody R a kyseliny dusičné prosté kadmia a olova R. Vaří se 1 min, pak se ochladí a zředí vodou R na 100,0 ml. Porovnávací roztoky. Připraví se zředěním zákadního roztoku olova (0,1% Pb) roztokem kyseliny dusičné prosté kadmia a olova R 3,5% (V/V).

  Měří se absorbance při 283,3 nm za použití olověné lampy s dutou katodou jako zdroje záření a plamene vzduch-acetylen.

  V závislosti na přístroji může být měření provedeno při 217,0 nm.

  Ztráta žíháním. Nejvýše 1,0 %, 1,00 g se žíhá při 500 °C.

  Stanovení obsahu

  0,150 g se rozpustí v 10 ml kyseliny octové zředěné RS a provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11).

  1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 8,14 mg ZnO.